Vergunning gebruik openbare weg aanvragen

Wilt u een container, steiger of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Plaatst u korter dan 9 weken een object op de openbare weg, speciaal voor bouwwerkzaamheden? Bijvoorbeeld een puincontainer, steiger of mobiel toilet? Dan hoeft u alleen een melding te doen. Kijk hiervoor bij Begin link: Melding gebruik openbare weg voor (bouw)werkzaamheden, einde link. .

Of u de vergunning voor het innemen van de openbare weg krijgt, hangt af van:

  • de afmetingen van het object, dus hoeveel ruimte het inneemt
  • hoelang het er staat
  • waarom het geplaatst wordt
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en het overige verkeer
  • bepalingen in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • bijzondere omstandigheden

Vraag een vergunning minimaal 3 weken van tevoren aan. Voor de aanvraag van een vergunning ‘inname openbare weg’ heeft u een situatieschets nodig. Dit is een tekening op schaal met de ligging en afmetingen van het object en eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen). U kunt de situatieschets digitaal toevoegen in het aanvraagformulier.

U kunt dit formulier ook printen en met de benodigde bijlagen opsturen naar:

Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie, afdeling Vergunningen en Handhaving
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

De kosten zijn € 86,50.

Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Maximaal 8 weken. Als de afhandeling langer duurt krijgt u hierover een brief.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070