Parkeernormen bouwprojecten

Werkt u aan een bouwproject? Er zijn regels die zorgen dat er bij bouwplannen genoeg parkeerplaatsen komen. Deze regels (parkeernormen) zijn voor auto’s en fietsen.

2 voorbeelden van parkeeroplossingen bij woningen: een eigen parkeerplaats onder de woning en een parkeergarage van een appartementencomplex.
2 voorbeelden van parkeeroplossingen bij woningen: een eigen parkeerplaats onder de woning en een parkeergarage van een appartementencomplex.

Parkeernormen gelden voor nieuwbouw- en verbouwplannen waarvoor een Begin link: omgevingsvergunning, einde link. nodig is. Voordat de gemeente een omgevingsvergunning geeft, kijkt zij goed naar de aanvraag. De aanvraag moet voldoen aan de bouwverordening en het bestemmingsplan. De gemeente controleert ook of een bouwplan volgens de regels genoeg parkeerplaatsen heeft.

Nieuwe parkeernormen voor auto’s

De gemeente heeft een nieuwe Begin externe link: Nota parkeernormen (RIS309940)(Externe link), einde externe link.. De nieuwe parkeernormen voor auto’s gelden vanaf 20 oktober 2021.

In de nieuwe regeling zijn de parkeernormen flexibeler (makkelijker toe te passen). Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen te maken en meer ruimte vrij te maken voor deelauto’s of deel(bak)fietsen.

Ook is er meer mogelijk bij bijvoorbeeld kleinere (ver)bouwplannen, om niet te hoeven voldoen aan de parkeernorm (vrijstelling). De parkeernormen verschillen in ieder gebied. De nieuwe parkeernormen gelden niet voor het Central Innovation district (CID) en de Binckhorst. Voor die gebieden zijn in oktober 2020 al parkeernormen afgesproken. Lees meer in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS30610(Externe link), einde externe link.).

Bekijk de gebiedsindeling voor de parkeernormen op Begin link: Den Haag op de kaart, einde link. . Vink de kaartlagen ‘Gebiedsindeling parkeernormen 2021’ aan.

2 voorbeelden van parkeeroplossingen bij gebouwen
2 voorbeelden van parkeeroplossingen bij gebouwen

Parkeerbeleid CID-Binckhorst

De volgende jaren komen in het CID, de gebieden rond de 3 grote treinstations en in de Binckhorst veel nieuwe woningen. In deze gebieden kunt u goed lopen en fietsen. Het openbaar vervoer is hier altijd dichtbij. Ook in de Binckhorst wordt het openbaar vervoer beter gemaakt. En er komen meer mogelijkheden voor deelvervoer. Veel toekomstige bewoners hoeven hierdoor geen eigen auto te hebben.

Voor het gebied CID-Binckhorst besloot de gemeente dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, omdat er vlakbij goed openbaar vervoer is. Zo blijft er meer ruimte over voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Voor mensen die toch een eigen auto nodig hebben of met de auto willen komen, zijn er genoeg parkeerplaatsen.

Zie voor de regels in dit gebied de Begin externe link: vaststelling Nota parkeernormen CID en Binckhorst (RIS306160)(Externe link), einde externe link..

Parkeernormen voor fietsen

Ook voor fietsen zijn er parkeernormen. Deze zijn voor nieuwbouw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Voor de fietsparkeernormen bij woningen geldt de eis uit het bouwbesluit. Daarin staat dat bij een woning een berging moet zijn. Met deze regels hoopt de gemeente dat meer mensen in Den Haag gaan fietsen.

In drukke gebieden zoals het centrum en Scheveningen staan vaak verkeerd geparkeerde fietsen. Dit geeft overlast. De straten worden rommelig. Door de parkeernorm voor fietsen moeten er ook genoeg fietsparkeerplaatsen zijn in deze drukke gebieden.

Bekijk de Begin externe link: Beleidsregels Fietsparkeernormen 2016 (RIS294386)(Externe link), einde externe link..

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070