Omgevingsvergunningen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Of een gebouw of terrein aanpassen zodat het een andere functie krijgt? Controleer eerst of u een vergunning nodig heeft. Of vraag direct een omgevingsvergunning aan.

 • Omgevingsvergunning overdragen

  Heeft u een omgevingsvergunning en wilt u die overdragen aan iemand anders? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Vergunningen voor kleine bouwwerken

  Wilt u een dakkapel plaatsen, kozijnen vervangen, een serre aan uw huis bouwen of een andere kleine verbouwing uitvoeren? U kunt hiervoor een vergunning krijgen.

 • Bouwtekeningen inzien

  Wilt u bouwtekeningen inzien? Bij de Inzagebalie Bouwtekeningen kunt u alle beschikbare papieren bouwtekeningen inzien die vóór 1 oktober 2010 zijn gemaakt.

 • Parkeernormen bouwprojecten

  De gemeente heeft parkeernormen voor auto's voor bouwprojecten vastgesteld. Ook voor fietsen wil de gemeente parkeernormen vaststellen.

 • Appartementen samenvoegen

  Wilt u 2 woningen samenvoegen tot 1 woning? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning

  Heeft u een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld het kappen van een boom, bouwen, het wijzigen van een monument of het plaatsen van reclame? Na elke aanvraag van een omgevingsvergunning wordt een aantal stappen doorlopen voordat de gemeente er een besluit over neemt.

 • Gemeentegrond huren of kopen

  U kunt een aanvraag indienen om huurder of eigenaar te worden van gemeentegrond. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden.

 • Situatietekening of landmeetkundige begeleiding aanvragen

  Heeft u voor een (nieuw)bouwproject een situatietekening of landmeetkundige gegevens nodig, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente.

 • Peilhoogte aanvragen

  Gaat u een woning bouwen of renoveren en grenst het perceel aan de openbare straat? Dan moet u de peilhoogte ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) laten vaststellen door de gemeente.

 • Sloop melden

  Als u gaat slopen dan moet u dit de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

 • Reservering gebouw of grond (gebruiksruimte) omgevingsplan Binckhorst aanvragen

  Heeft u interesse in een pand of in een stuk grond in de Binckhorst? Dan is het goed om te weten of er nog ruimte is voor uw initiatief in het omgevingsplan Binckhorst.

 • Korting op bouwleges krijgen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Wanneer u dit duurzaam doet, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning moet betalen.

 • Toestemming van de VvE en de omgevingsvergunning bij verbouwen

  Wilt u uw appartement verbouwen? U heeft daarvoor vaak toestemming nodig van uw Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor het verbouwen van de buitenkant van uw woning heeft u naast toestemming ook een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingswet

  Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. Deze onderwerpen vormen samen de leefomgeving.

Bekendmakingen van vergunningen zijn te vinden op de website  overuwbuurt.overheid.nl.