Milieuvergunningen

Bodem en omgeving

 • Omgevingsvergunning boom kappen

  Wilt u een boom snoeien, verplanten of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Beoordeling bodemonderzoek aanvragen

  Heeft u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan kunt u de gemeente op de hoogte stellen van de resultaten.

 • Grondverzet melden

  Gaat u grond verplaatsen of hergebruiken? Dit wordt ook grondverzet genoemd. Grondverzet moet u melden bij de gemeente volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Grondwater lozen, bronbemaling

  Het kan voorkomen dat u grondwater moet wegpompen om werkzaamheden in de bodem uit te voeren. Meld vooraf het lozen van grondwater bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Milieuzone (geen vrachtverkeer)

Milieuzone (vrachtverkeer)

Overig verkeer