Milieuvergunningen

 • Omgevingsvergunning boom kappen

  Wilt u een boom snoeien, verplanten of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Ontheffing milieuzone aanvragen

  In de Haagse binnenstad is een milieuzone ingesteld om de lucht schoon te houden. Met een ontheffing kan een 'te vuile' vrachtwagen de milieuzone tóch in.

 • Ontheffing pollers aanvragen

  Voetgangersgebieden zijn afgesloten door pollers: paaltjes die omhoog en omlaag kunnen. Leveranciers mogen op vaste tijden (venstertijden) deze gebieden inrijden. Wilt u buiten de venstertijden naar binnen? Vraag dan een ontheffing aan.

 • Ontheffing auto op het strand aanvragen

  Het is niet toegestaan om met uw auto, motor of vrachtwagen op het strand te komen. In bijzondere gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

 • Ontheffing voor vaartuigen op het strand aanvragen

  Het is niet toegestaan vaartuigen op het strand te houden of achter te laten. In bijzondere gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

 • Beoordeling bodemonderzoek aanvragen

  Heeft u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan kunt u de gemeente op de hoogte stellen van de resultaten.

 • Grondverzet melden

  Gaat u grond verplaatsen of hergebruiken? Dit wordt ook grondverzet genoemd. Grondverzet moet u melden bij de gemeente volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Grondwater lozen, bronbemaling

  Het kan voorkomen dat u grondwater moet wegpompen om werkzaamheden in de bodem uit te voeren. Meld vooraf het lozen van grondwater bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

 • Natuurgebied in met voertuig of paard

  Soms mag u met een paard of voertuig een natuurgebied niet in. U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen op dit verbod.