Zorgprofessionals

 • Zorgaanbieders

  De gemeente heeft contracten afgesloten met aanbieders die begeleiding en ondersteuning in huis leveren.

 • Intermediairen Contactpunt

  Het Intermediairen Contactpunt (ICP) ondersteunt professionals bij sociaal-juridische multi-problematiek.

 • Gemeentelijke meldcode huiselijk geweld

  Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Omgaan met financiële hulpvragen

  In deze training Omgaan met financiële hulpvragen leert u als hulpverlener hoe u klanten kunt begeleiden bij financiële hulpvragen.

 • Programma Gezond Lang Thuis

  De gemeente Den Haag werkt samen met partners en bewoners om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit kan met innovatieve zorgtechnologie.

 • Regisseur Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning

  Dreigt een bewoner de dupe te worden van bestaande regels of wetten? Komt u er als professional zelf of samen met anderen niet uit? De onafhankelijke regisseur JMO helpt u bij de oplossing bedenken.

 • Contactinformatie voor zorgprofessionals en hulpverleners

  Zorgprofessionals en hulpverleners kunnen bij vragen namens een inwoner van Den Haag direct contact opnemen met de gemeente.

 • GGD Haaglanden

  Vragen over gezond wonen, seks, ziekten (zoals het coronavirus) en inentingen voor reizen? Of wilt u als zorgprofessional een melding doen? GGD Haaglanden geeft u deskundig advies, hulp of verwijst u door naar de juiste instanties.