Zorgprofessionals

 • Zorgaanbieders

  De gemeente heeft contracten afgesloten met aanbieders die begeleiding en ondersteuning in huis leveren.

 • Intermediairen Contactpunt

  Het Intermediairen Contactpunt (ICP) ondersteunt professionals bij sociaal-juridische multi-problematiek.

 • Gemeentelijke meldcode huiselijk geweld

  Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Vernieuwing in de zorg en ondersteuning thuis

  De meeste mensen willen in hun eigen huis blijven wonen. Ook als zij extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Technische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen.

 • Regisseur Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning

  Dreigt een bewoner de dupe te worden van bestaande regels of wetten? Komt u er als professional zelf of samen met anderen niet uit? De onafhankelijke regisseur JMO helpt u bij de oplossing bedenken.

 • Contactinformatie voor zorgprofessionals en hulpverleners

  Zorgprofessionals en hulpverleners kunnen bij vragen namens een inwoner van Den Haag direct contact opnemen met de gemeente.

 • GGD Haaglanden

  Vragen over gezond wonen, seks, ziekten (zoals het coronavirus) en inentingen voor reizen? Of wilt u als zorgprofessional een melding doen? GGD Haaglanden geeft u deskundig advies, hulp of verwijst u door naar de juiste instanties.