Wmo-melding doen

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig bij uw dagelijks leven? En kunt u die hulp niet zelf (of samen met familie, vrienden of buren) regelen? Dan kunt u voor sommige hulpvragen bij de gemeente terecht. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, of een voorziening zoals een rolstoel of traplift. Hiervoor doet u een Wmo-melding.

 • Heeft u hulp nodig? Kijk voordat u een melding doet eerst Begin link: welke hulp u zelf kunt regelen, einde link. .
 • Voldoet u aan de Begin link: voorwaarden, einde link. ? Doe dan een Wmo-melding.
 • De gemeente belt u na uw melding. Zij maakt een afspraak voor een gesprek. Daarin bespreekt de gemeente samen met u wat er nodig is. Soms is dit gesprek aan de telefoon en soms komt een Wmo-medewerker bij u thuis.
 • De gemeente probeert u binnen 6 weken na het gesprek een advies op maat te geven. Soms is er meer tijd nodig. Uw contactpersoon laat dit aan u weten. Het advies past helemaal bij u, uw hulpvraag en uw situatie.
 • Adviseert de gemeente een Wmo-voorziening? Dan zorgt de Wmo-medewerker samen met u dat de voorziening wordt aangevraagd.
Door drukte kan het langer duren voordat de gemeente contact met u opneemt. Excuses hiervoor.

U kunt een Wmo-melding doen als u:

 • door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig heeft bij uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (AV 070), een traplift of hulp bij het huishouden
 • niet zelf (of samen met familie, vrienden of buren) hulp kunt regelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen

U kunt op 3 manieren een Wmo-melding doen:

Vul het formulier in. Klik op de button:

Doet u een Wmo-melding via het digitale formulier? Dan kunt u extra documenten toevoegen. Dit mogen alle documenten zijn waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn voor uw hulpvraag. Bijvoorbeeld een persoonlijk plan. Let erop dat u geen medische informatie toevoegt. Het is niet verplicht informatie toe te voegen.

Er worden veel Wmo-meldingen gedaan. Daardoor is het momenteel erg druk. Het kan ook langer dan normaal duren voordat u een reactie krijgt.

Bij een Servicepunt XL kunt u samen met een medewerker een melding doen. Er is altijd een Servicepunt in uw buurt. Kijk op de Begin externe link: website van Servicepunt XL(Externe link), einde externe link.. Bel vooraf om te bespreken welke gegevens u moet meenemen.

Er worden veel Wmo-meldingen gedaan. Daardoor is het momenteel erg druk. Het kan ook langer dan normaal duren voordat u een reactie krijgt.

Heeft u met spoed hulp nodig? Volg dan deze stappen:

 1. Doe dan een melding via het Begin externe link: digitale formulier(Externe link), einde externe link..
 2. Bel met de Klantenservice (070) 353 75 00 (keuze 2). Geef door dat uw melding spoed heeft.
 3. Een Wmo-medewerker kijkt uw melding na. De medewerker laat aan u weten of uw melding met spoed wordt behandeld. Dit gebeurt binnen 2 werkdagen.

Dit zijn voorbeelden van meldingen die u met spoed kunt doen:

 • U komt uit een ziekenhuis of instelling en kunt alleen naar huis als er hulp is.
 • Uw lichamelijke beperking wordt slechter als de hulp niet meteen komt.
 • Uw mantelzorger of buddy kan (tijdelijk) niet voor u zorgen.
 • U heeft te horen gekregen dat u niet lang meer te leven heeft. U heeft direct hulp nodig.
 • U heeft een spierziekte die steeds erger wordt. Daardoor heeft u hulp bij het huishouden nodig.
 • Er zijn plotseling ouders of verzorgers weggevallen in een gezin met jonge kinderen. Of in een gezin met 1 ouder.
 • U heeft een melding vanwege de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 • U heeft plotseling meteen hulp nodig en kunt deze hulp niet krijgen van familie, vrienden, kennissen of buren.
 • Uw partner kreeg huishoudelijke zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar uw partner is overleden, of verhuisd naar een Wlz-instelling. Daarom is de zorg vanuit de Wlz gestopt. U heeft zelf dringend huishoudelijke zorg nodig.

Persoonlijk plan schrijven

Doet u een Wmo-melding? Dan kunt u ervoor kiezen een persoonlijk plan te schrijven. Hierin kunt u aangeven wat u denkt dat de oplossing is voor de hulp die u nodig heeft. Bijvoorbeeld een advies van een ergotherapeut voor woningaanpassingen.

Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. Hieronder vindt u een voorbeeld van een persoonlijk plan. U kunt er ook voor kiezen zelf een persoonlijk plan te maken.

Bekijk het voorbeeld van een persoonlijk plan.

Persoonlijk plan (voorbeeld)

(PDF, 76,5 KB)

Een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget.

U kunt uw persoonlijk plan direct uploaden bij uw Wmo-melding. Wilt u uw persoonlijk plan later aanleveren? Geef dit dan aan bij uw Wmo-melding. En stuur het persoonlijk plan binnen 7 dagen na de Wmo-melding naar de gemeente.

Stuur het plan per e-mail naar: Begin link: WMOSupport@denhaag.nl, einde link. . Per post kan ook. Stuur uw plan zonder postzegel naar:

Gemeente Den Haag, afdeling Wmo
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Gratis.

De gemeente belt u voor een afspraak. Door drukte kan het langer duren voordat de gemeente contact met u opneemt. Excuses hiervoor.

Hulp via zorg in natura, of persoonsgebonden budget

Heeft u een Wmo-melding gedaan? En krijgt u hulp via de Wmo? Dan kan dit op 2 manieren: zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

 1. Bij zorg in natura krijgt u hulp van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. Lees meer over Begin link: zorg in natura, einde link. .
 2. Met een persoonsgebonden budget regelt u alles zelf. U kiest zelf een zorgaanbieder. U bent zelf verantwoordelijk om alles te regelen en de administratie te doen. Lees meer over het Begin link: persoonsgebonden budget, einde link. .

U krijgt al hulp en u heeft een vraag

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente of uw zorgaanbieder. Bekijk bij wie u met welke vraag terecht kunt.

 • verandering van uw situatie
 • verlenging van de hulp bij het huishouden
 • de kwaliteit van de geleverde ondersteuning
 • klachten over uw aanbieder
 • wisselen van aanbieder

 • klachten of vragen over de geleverde hulp
 • vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie
 • de tijden waarop uw hulp komt
 • overzicht van de geleverde hulp
 • uw ondersteuningsplan

Bel voor alle andere vragen Klantenservice SZW, via telefoonnummer (070) 353 75 00 en kies voor optie 2.

Maakt u geen of weinig gebruik van een Wmo-voorziening? Dan kunt u de voorziening beëindigen. Klik op de knop ‘Wmo-voorziening beëindigen’. Staat uw voorziening er niet tussen bij stap 2? Kies dan het vakje dat het meest op uw voorziening lijkt. Bij stap 3 kunt u aangeven om welke voorziening het gaat.

Heeft u (nog) geen DigiD? Bel dan naar Begin link: Klantenservice SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070