Klacht indienen over Wmo-hulp

Bent u ontevreden over de hulp die u krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dien dan een klacht in.

Een klacht indienen heeft geen negatief gevolg voor het advies of de hulp die u krijgt.

Bent u het niet eens met het besluit (de beschikking) van de gemeente over welke Wmo-hulp u krijgt? Dan kunt u geen klacht, maar een Begin link: bezwaar indienen, einde link. .

U kunt een klacht indienen als u Wmo-hulp krijgt of heeft gekregen. Die kan bestaan uit:

 • dagbesteding
 • logeeropvang
 • vervangend vervoer (AV 070)
 • beschermd wonen
 • aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift

U kunt een klacht indienen als u:

 • zelf Wmo-hulp krijgt of heeft gekregen
 • voor iemand zorgt die Wmo-hulp krijgt. U bent bijvoorbeeld:
  • familielid, wettelijke vertegenwoordiger of andere gemachtigde persoon die helpt in de zorg en ondersteuning
  • mantelzorger (iemand die zorgt voor iemand die voor een lange tijd ziek is of een handicap heeft)
  • een ander, bijvoorbeeld een buurtbewoner die helpt in de zorg.

Uw klacht kan over de volgende onderwerpen gaan:

Kwaliteit

 • De ondersteuning helpt niet.
 • De hulp komt steeds niet op het afgesproken moment.
 • De hulp is niet professioneel.
 • Uw hulpmiddel wordt niet binnen de afgesproken periode gerepareerd.

Informatie

 • U krijgt geen goede uitleg over welke hulp u krijgt.
 • Er is geen duidelijke contactpersoon.
 • Er is geen duidelijke informatie over de beschikbare diensten, rechten en procedures.

Hoe u wordt behandeld

 • U bent het niet eens met hoe zorgmedewerkers met u omgaan. Bijvoorbeeld omdat ze niet aardig zijn, uw privacy niet respecteren of u zonder respect behandelen.
 • U voelt u zich gediscrimineerd.

Wilt u een klacht indienen? Ga dan eerst na bij wie u de klacht kunt indienen: bij uw zorgaanbieder of de gemeente.

Heeft u een klacht over de zorgaanbieder? Bijvoorbeeld:

 • U krijgt geen passende hulp.
 • Uw zorgaanbieder komt afspraken niet na.
 • Er is geen duidelijk aanspreekpunt.
 • U voelt zich niet goed behandeld.
 • U krijgt geen duidelijke informatie over de beschikbare diensten, rechten en procedures.

Volg dan de stappen hieronder:

 • Probeer het probleem eerst op te lossen met uw zorgaanbieder. Via de telefoon, e-mail of gesprek met uw contactpersoon.
 • Wordt uw probleem niet opgelost? Kijk of u via de website van de zorgaanbieder informatie kunt vinden over hoe u een klacht kunt indienen. Soms staat deze informatie ook in documenten die u van de zorgaanbieder heeft gekregen. U kunt bijvoorbeeld een schriftelijke klacht indienen. Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk.

Komt u er niet uit met de zorgaanbieder?

 • Dan kunt u bij de gemeente een Begin link: klacht indienen, einde link. over de zorgaanbieder met wie de gemeente een contract heeft. De gemeente heeft een procedure voor het behandelen van klachten over Wmo-hulp.
 • Heeft u een klacht ingediend bij uw zorgaanbieder en wordt uw klacht niet goed opgelost? Kijk op de website van de zorgaanbieder bij welke geschillencommissie deze is aangesloten. Soms staat deze informatie ook in documenten die u van de zorgaanbieder heeft gekregen.

Heeft u een klacht over de gemeente? Bijvoorbeeld:

 • U bent niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente.
 • U bent niet tevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente met u omgaat.
 • U vindt dat u geen informatie krijgt van de gemeente.
 • De gemeente komt afspraken niet na.
 • U voelt zich gediscrimineerd door een medewerker van de gemeente.

Dan kunt u bij de gemeente een Begin link: klacht indienen., einde link.

Komt u er niet uit met de gemeente?

Vindt u dat de gemeente uw klacht niet goed afhandelt? Dat zij u zonder respect behandelt? Of heeft u een conflict met de gemeente? Dien dan een klacht in bij de Begin externe link: Gemeentelijke Ombudsman(Externe link), einde externe link..

Voelt u zich gediscrimineerd? Meld dit dan via Begin externe link: Discriminatie.nl Den Haag(Externe link), einde externe link..

Heeft u moeite met het indienen van een klacht? Dan kan iemand van buitenaf u misschien helpen. Iemand die niet bij de zorgaanbieder werkt. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, een sociaal raadslid, familielid of een zorgondersteuner. Vraag gratis hulp bij:

Bent u het niet eens met het Wmo-besluit (beschikking) van de gemeente? Bel de klantenservice via (070) 353 75 00. Een Wmo-medewerker belt u om het besluit te bespreken. Komt u er niet uit? Dien dan een bezwaar in. Daarin schrijft u waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verstuur uw bezwaar wel op tijd. Op uw Wmo-besluit staat de datum waarop uw bezwaar bij de gemeente binnen moet zijn.

Lees meer informatie op de pagina Begin link: Bezwaar maken Sociale Zaken, einde link. .

De GGD behandelt geen persoonlijke klachten van cliënten over de kwaliteit van een zorgaanbieder. GGD Haaglanden controleert de kwaliteit en veiligheid van de Wmo-hulp van aanbieders met wie de gemeente samenwerkt. Deze aanbieders zijn verplicht om ernstige incidenten (zoals geweld of noodsituaties) bij de GGD te melden. Lees meer op de pagina Begin externe link: Toezicht Wmo(Externe link), einde externe link. (GGD Haaglanden).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice via telefoonnummer (070) 353 75 00. U kunt bellen op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070