Zorgmelding doen

Bent u ongerust om iemand in Den Haag? Bijvoorbeeld omdat deze persoon psychische problemen of schulden heeft? Of in een vervuild huis leeft? Meld dit bij Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Let op!

 • Is er een noodsituatie? Bel dan 112. Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is niet voor noodsituaties.
 • Maakt u zich zorgen om iemand die aan zelfmoord denkt? Bel dan 113.

Familie en kennissen merken vaak als eerste dat het niet goed met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. De persoon om wie u bezorgd bent kan dan hulp krijgen.

Doe een zorgmelding als iemand:

 • risico loopt op schade voor zichzelf of anderen (bijvoorbeeld geestelijk, lichamelijk of door geldzaken)
 • nog geen hulp krijgt of wil. Of niet de goede hulp.
 • in Den Haag woont. Woont de persoon in een andere gemeente? Doe dan in die gemeente een zorgmelding.
 • 18 jaar of ouder is.

Herkent u de situaties hieronder? Doe dan een zorgmelding.

Iemand:

 • draagt vieze kleren
 • ziet er ongezond uit
 • is in de war
 • praat in zichzelf
 • is onrustig of zenuwachtig
 • komt heel veel of helemaal niet buiten
 • is alleen en zoekt geen andere mensen op
 • heeft veel vuilnis in of rond het huis liggen
 • verzamelt spullen en kan daar niet mee stoppen
 • gebruikt alcohol of drugs
 • heeft schulden
 • houdt zich niet aan afspraken
 • neemt geen uitleg of advies van anderen aan

Twijfelt u om een zorgmelding te doen? Bijvoorbeeld omdat u niet weet of uw zorgen kloppen? Of omdat u anoniem (onbekend) wilt blijven voor de persoon voor wie u meldt? Doe dan toch een zorgmelding. U kunt uw zorgen bespreken. En u krijgt advies over een oplossing of hulp.

Doe uw zorgmelding bij Begin externe link: Meldpunt Zorgwekkend Gedrag(Externe link), einde externe link. (GGD Haaglanden).

 • naam van de persoon die hulp nodig heeft
 • uw (contact)gegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer
 • hoe u de persoon kent
 • waarom u zich zorgen maakt
 • uw indruk van de persoon:
  – wat doet de persoon
  – hoe ziet de woning en omgeving eruit
  – met wie heeft de persoon contact of juist niet
 • het netwerk van de persoon:
  – familie
  – vrienden en bekenden
  – mensen die vrijwillig zorg bieden (mantelzorger)
  – professionals die zorg bieden
  – andere betrokkenen

 • Een medewerker van Meldpunt Zorgwekkend Gedrag neemt contact met u op en stelt u vragen over de situatie.
 • Wilt u advies? Dan geeft de medewerker aan wat u zelf kunt doen om de persoon te helpen.
 • Maakt u een melding? Dan zoekt de medewerker de situatie verder uit. Als het nodig en mogelijk is zoekt de medewerker contact met de persoon. De medewerker legt uit dat het goed is om hulp te accepteren. Dat kan een paar maanden duren. Wil de persoon uiteindelijk hulp? Dan kijkt de medewerker samen met de persoon bij welke organisatie dat kan.
 • De medewerker geeft de hulp dus niet zelf. Het meldpunt werkt samen met maatschappelijk werk, thuiszorg, psychiatrie en schuldhulpverlening.
 • U krijgt achteraf geen informatie over hoe het verder is gegaan met uw melding. Dit is om de privacy van de persoon te beschermen.

Gevaarlijk gedrag melden

U kunt ook melding doen als iemand door psychische (geestelijke) problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen. Soms is verplichte zorg nodig. Dit valt onder de Begin link: Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg, einde link. (GGD Haaglanden). U mag geen onterechte meldingen voor verplichte zorg doen. Dat is strafbaar.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070