Daklozenloket: hulp voor dakloze mensen

Bent u dakloos? Leeft u op straat, of logeert u bij familie, vrienden of kennissen? Dan kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het vinden van een slaapplek of het aanvragen van een uitkering. Soms kan dat snel. Soms zijn er wachtlijsten.

 • Bent u dakloos en komt u uit Den Haag? Dan kan het daklozenloket u helpen.
 • Bent u niet dakloos, maar woont u in een huis waar u zich niet mag inschrijven? Kijk dan op de pagina Begin link: Briefadres aanvragen, einde link.
 • Komt u niet uit Den Haag? Ga dan eerst naar de gemeente waar u het laatst woonde. 
 • Jonger dan 18 jaar? Neem contact op met het Jeugd Interventie Team (JIT) voor hulp.

Wilt u meer weten over dakloos zijn en hulp van andere organisaties? Kijk dan ook op Begin externe link: socialekaartdenhaag.nl(Externe link), einde externe link.. Of loop binnen bij een Begin externe link: Servicepunt XL(Externe link), einde externe link. bij u in de buurt.

Dakloos en ouder dan 18 jaar

Het daklozenloket helpt u als u:

 • dakloos bent
 • 18 jaar of ouder bent
 • én andere problemen heeft

U heeft bijvoorbeeld moeite met uw administratie, geldzorgen, een verslaving of psychische problemen. Soms is het fijn om iemand mee te nemen naar het gesprek bij het daklozenloket. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend of familielid. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om met u mee te gaan. Spreekt u geen Nederlands? Neem dan iemand mee die voor u vertaalt.

U kunt langskomen of bellen.

adres:
Fruitweg 17 in Den Haag
open van:
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur
telefoonnummer:
(070) 353 72 91

Als u binnenkomt bij het daklozenloket heeft u eerst een gesprek van 15 minuten. In dat gesprek krijgt u advies over het vervolg. U kiest dan of u een extra gesprek wilt over een uitkering of over opvang. Allebei kan ook. Voor die gesprekken moet u meestal op een andere dag terugkomen.  

U bespreekt met een medewerker van het daklozenloket wat u zelf kunt doen, of met familie. En waar u extra hulp bij nodig heeft. Sommige hulp regelt de medewerker van het daklozenloket snel voor u, op sommige hulp moet u wachten.

Soms is het erg druk bij het daklozenloket. U moet dan wachten voordat u aan de beurt bent.

Noodopvang of maatschappelijke opvang

Een medewerker van het loket kijkt of u recht heeft op een slaapplaats in de opvang. En of deze plek bij u past. Noodopvang is altijd tijdelijk. En u slaapt er met meer mensen op 1 kamer. U krijgt ook hulp om uw problemen aan te pakken.

Moet u de opvang gebruiken omdat u nergens anders heen kunt? Dan regelt de medewerker van het loket de opvang zo snel mogelijk. Meestal is er niet meteen plek en komt u op een wachtlijst.

Bij het daklozenloket zijn geen slaapplaatsen of woningen.

Uitkering

Bent u dakloos en heeft u geen inkomen? Dan kijkt een medewerker van het daklozenloket of u een uitkering kunt aanvragen. Als u een uitkering kunt aanvragen, krijgt u een aanvraagformulier mee. En de medewerker maakt een nieuwe afspraak met u om de aanvraag te doen.

Briefadres

Heeft u geen adres voor uw post? Misschien kan een vriend, familielid of kennis u helpen met een briefadres. Dit is niet een adres waar u woont, maar waar u post ontvangt. Een briefadres heeft geen gevolgen voor de uitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag van uzelf en de ander. Lees meer op de pagina Begin link: Briefadres aanvragen, einde link. .

Gezondheidszorg

Heeft u problemen met uw gezondheid? Of heeft u hulp nodig bij een verslaving of stress? Dan kan een medewerker van het loket u in contact brengen met de juiste hulpverlener.

Hulp bij het aanpakken van uw problemen

Een medewerker van het daklozenloket bespreekt met u welke hulp u nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij uw geldzaken en administratie, het vinden van werk of uw dag anders invullen. Of bij het vinden van een plek waar u langere tijd kunt zijn.

Het daklozenloket kunt u het beste helpen als u zoveel mogelijk belangrijke papieren meeneemt. Spreekt u geen Nederlands? Neem dan ook iemand mee die voor u kan vertalen.

Neem bij uw bezoek het volgende mee (als u dat heeft):

 • identiteitskaart, vreemdelingendocument of paspoort (hoeft niet meer geldig te zijn)
 • pasje of brief van uw zorgverzekering
 • kopie bankafschriften van de laatste maand
 • kopie van uw salarisstrook, maandoverzicht van uw uitkering of een brief waarin staat dat u ontslagen bent
 • inloggegevens voor uw bank en e-mail (u logt zelf in)
 • inloggevens voor DigiD (u logt zelf in)

Dakloos en jonger dan 18 jaar

Als je jonger dan 18 jaar bent, dan kan het daklozenloket niets voor je doen. Andere organisaties kunnen je wel helpen.

 • Heb je geen vaste woonplek? Bel met het Jeugd Interventie Team (JIT): (070) 302 80 05. Of stuur een appje naar 06-39 43 75 75.
 • Heb je voor de komende nacht geen slaapplek? Bel met het Crisis Interventie Team: (070) 345 05 06. Je kunt ook na 17.00 uur en in het weekend bellen.
 • Maken familie, vrienden, school of hulpverleners zich zorgen over je slaapplek? Ook zij kunnen bellen met het JIT of het Crisis Interventie Team. 
 • Woon je in een jeugdhulpinstelling, maar kan dit niet meer na je 18e jaar? En wil je toch nog met begeleiding wonen? Bespreek dit op tijd met je begeleiding. Zij kunnen je helpen om een Wmo-melding te doen voor Begin link: beschermd of begeleid wonen, einde link.

U dreigt dakloos te worden

Bent u nog niet dakloos, maar dreigt u uit uw huis te worden gezet? Bijvoorbeeld door een huurachterstand? Wacht niet en kom dan zo snel mogelijk naar een Advies- en informatiebalie. Vaak lukt het om huisuitzetting tegen te houden.

U kunt naar een Advies- en informatiebalie komen als u:

 • dakloos dreigt te worden, bijvoorbeeld doordat u al een paar maanden geen huur hebt betaald
 • vragen heeft over bijvoorbeeld uw uitkering, werk, schulden of juridisch zaken
 • brieven ontvangt die u niet begrijpt

U vindt een Advies- en informatiebalie op de volgende adressen:

 • Stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70
 • Stadsdeelkantoor Leyweg, Leyweg 813

De balies zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. De hulp is gratis.

Wilt u meer weten over dakloos zijn en hulp van andere organisaties? Kijk dan ook op Begin externe link: straatconsulaat.nl(Externe link), einde externe link.  en Begin externe link: socialekaartdenhaag.nl(Externe link), einde externe link..

U bent hulpverlener

Geeft u professionele hulp aan iemand die dakloos is of dreigt te worden? Meld uw cliënt dan aan bij het daklozenloket. Een medewerker bekijkt dan samen met u wat er nodig is voor uw cliënt.

24-uursopvang

Een 24-uursopvang biedt tijdelijke opvang aan dakloze mensen. Zij mogen hier maximaal 6 maanden blijven. Een medewerker van het daklozenloket kijkt of deze opvang bij uw cliënt past. Zo ja, dan regelt de medewerker ook de aanmelding.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen met veel begeleiding. Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen kan een oplossing zijn als 6 maanden in de 24-uursopvang niet genoeg zijn.

Housing First

Wat is Housing First? Housing First is voor mensen die al lang dakloos zijn, meer problemen hebben en niet in een groep kunnen wonen. Bij Housing First krijgt iemand een woning en begeleiding aan huis van Limor of het Leger des Heils.

Een medewerker van het daklozenloket kijkt of de woonvorm past bij de vraag om hulp. En of er een plek beschikbaar is.

Iemand meenemen naar het gesprek (cliëntondersteuning)

Wilt u dat iemand u helpt bij het gesprek met het daklozenloket? En kan niemand uit uw familie of vriendenkring u helpen? Vraag dan hulp aan een cliëntondersteuner. Zij kunnen u ook in contact brengen met andere mensen die in dezelfde situatie als u zitten. U vindt de cliëntondersteuners bij:

Praktische informatie

Ga naar Begin externe link: Straatwijzer voor dakloze mensen(Externe link), einde externe link. voor praktische informatie over het leven op straat. Of bezoek het Straat Consulaat: Torenstraat 35A in Den Haag. Het Straat Consulaat werkt samen met mensen die ervaring hebben met dakloos zijn. Zij willen ervoor zorgen dat iedereen de juiste zorg en hulp krijgt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070