Na beschermd of begeleid wonen weer naar een eigen plek

Het is een hele stap om na beschermd of begeleid wonen uw eigen plek te zoeken in Den Haag. Gaat u dan wonen met of juist zonder begeleiding? En hoe vindt u een woonplek? Bij al deze vragen kunt u ondersteuning krijgen. Om alles goed te regelen, gaat u samen in 4 stappen aan de slag.

In een budgetplan zet u uw inkomsten en uitgaven op een r­ij:

 • Bespreek uw budgetplan met uw begeleider. Denk aan extra kosten. Bijvoorbeeld voor water, gas en licht.
 • Heeft u meer hulp nodig? Kijk op de Helpdesk Geldzaken of bel (070) 353 61 88.
 • Heeft u recht op zorgtoeslag of een uitkering? Vraag deze dan zo snel mogel­ijk aan.
 • Heeft u garantstelling nodig voor de huur? Als u de huur niet kunt betalen, is er een aangewezen persoon nodig die uw huur kan betalen (garant staat). Overleg met Sociale Fondsen Den Haag. Bel (070) 711 39 06 of stuur een e-mail naar  info@socialefondsendenhaag.nl.
 • Betaalt u een hoge eigen b­ijdrage bij­ het CAK? Bij­ een toekomstige verhuizing kan deze aangepast worden naar een lage eigen bijdrage. Lees meer informatie op www.hetcak.nl(Externe link) of vraag uw begeleider om ondersteuning.

Gaat u wonen met of zonder begeleiding?

Wonen zonder begeleiding

 • Bij­ Woonnet Haaglanden vindt u sociale huurwoningen in Den Haag en omgeving. Schr­ijf u in op wooninvest.nl(Externe link)) of bel (088) 488 70 00.
 • Bij­ een doorlopende machtiging kost dit € 10 per jaar. Hou wel rekening met een (lange)
  wachtl­ijst. Staat u al ingeschreven? K­ijk dan samen met uw begeleider naar woningen.
 • K­ijk voor een kamer ook eens op www.kamer.nl(Externe link) en wooninvest.nl(Externe link).
 • Overweeg ook woonruimte buiten Den Haag. De regio is groot en het openbaar vervoer goed. Zoek b­ijvoorbeeld in Leidschendam of Voorschoten. Zelfs Leiden en Delft z­ijn binnen een paar minuten te bereiken met de trein.

Wonen met begeleiding

 • Zorg ervoor dat de indicatie (besluit over welk zorg u nodig heeft) die nodig is voor wonen met begeleiding op t­ijd geregeld is. Uw begeleider kan u hierb­ij helpen.
 • Overleg met uw begeleider of u recht heeft op een convenantwoning. Dit is een woning waarb­ij u wordt begeleid. Uw begeleider kan u hiervoor aanmelden.
 • WMO Maatwerk verhuurt kamers in Het Coornhert aan het Erasmusplein. Hierb­ij wordt u begeleid bij­ zelfstandig wonen. K­ijk op wmomaatwerk.nl(Externe link) of bel (088) 777 46 00.

Bespreek wat u nu alvast kunt regelen.

 • Reageer op meerdere vr­ijkomende woningen of kamers. Dan is de kans groter dat u snel uw eigen plek vindt.
 • Bewaar alle informatie van uw aanmeldingen.
 • Bereid u met uw begeleider alvast voor op uw verhuizing. Bespreek wat u moet regelen als u een woning of kamer heeft gevonden. Vertel uw familie en vrienden dat u gaat verhuizen. Misschien heeft iemand spullen die u kunt gebruiken.
 • Praat met uw begeleider over hoe u het vindt om te verhuizen.
 • Let op! In Nederland is sleutelgeld niet toegestaan. Betaal dus niets voordat u het heeft besproken met uw begeleider.

Teken uw huurcontract en regel uw meubels.

 • Krijgt u een woning of kamer aangeboden? Ga kijken hoe alles eruitziet. Vraag of uw begeleider mee wil gaan.
 • Wilt u in de woning of kamer gaan wonen? Dan moet u een huurcontract tekenen. Hierin staat hoeveel huur u moet gaan betalen. En welke regels er zijn. Lees het contract met uw begeleider.
 • Heeft u niet genoeg geld om de 1e maand huur te betalen? Of om meubels te regelen? Ga naar de Helpdesk Geldzaken. Kijk op Helpdesk Geldzaken of bel (070) 353 61 88.
 • Bij de kringloopwinkel zijn vaak prima bruikbare spullen te vinden. Neem daar eens een kijkje.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070