Aanpassingen aan uw woning

U wilt thuis blijven wonen, maar door ziekte of een beperking is dit lastig. U kunt misschien langer zelfstandig wonen als u uw woning aanpast. Soms helpt de gemeente hierbij.

Sommige aanpassingen kan de gemeente niet voor u regelen. Deze vraagt u dan aan bij de eigenaar van uw woning. Bent u zelf de eigenaar? Dan regelt en betaalt u zelf de aanpassing.

Bijvoorbeeld:

  • verwijderen van drempels in uw woning
  • wandbeugel plaatsen
  • toilet verhogen of verlagen
  • mengkraan met 1 hendel monteren

Toestemming woningeigenaar

Er is voor een aanpassing geen toestemming nodig van de eigenaar van uw woning. Dat staat zo in de wet. De eigenaar mag wel reageren op de plannen voor een aanpassing. Er wordt met de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden met de reactie van de eigenaar.

Aanpassingen die de gemeente regelt

Voor andere aanpassingen doet u een melding bij de gemeente. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

Bijvoorbeeld:

  • toegang van de woning geschikt maken voor een rolstoel
  • aanpassing doen aan de badkamer of keuken
  • traplift plaatsen
  • elektrische deuropener installeren

Verhuizen

Is het niet mogelijk om uw woning aan te laten passen? U kunt dan misschien verhuizen naar een woning waar u beter zelfstandig kan wonen. De gemeente kan u meebetalen voor een verhuizing. De Wmo-medewerker onderzoekt dit.

Urgentie huurwoning

Kunt u uw woonprobleem niet oplossen door uw woning aan te passen? Misschien kunt u dan een urgentieverklaring voor een huurwoning krijgen. Daarmee verhuist u met voorrang naar een passende woning. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op Begin link: Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen, einde link. . Heeft u vragen? Bel dan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur naar (070) 353 40 37.

Meer informatie

Wilt u een aanpassing aan uw woning? Kijk voor meer informatie over een Wmo-melding doen op de pagina Begin link: Wmo-melding doen, einde link. .

Wilt u meer weten over de Wmo? Kijk dan op de pagina Begin link: Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070