Contactinformatie voor zorgprofessionals en hulpverleners

Bent u zorgprofessional of hulpverlener? En heeft u namens een inwoner van Den Haag vragen over werk, zorg en inkomen? Dan kunt u direct contact opnemen met de gemeente.

Als u gemachtigd bent, kunt u namens uw cliënt informatie opvragen. Bijvoorbeeld over:

 • de status van een aanvraag
 • opgevraagde of verzonden stukken
 • lopende of beëindigde voorzieningen
 • uitbetalingen
 • doorbetalingen

Kan uw vraag niet direct worden beantwoord, bijvoorbeeld omdat deze te complex is? Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Voorwaarden

Voordat de gemeente antwoord kan geven op uw vragen, moet u eerst aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De gemeente beantwoordt geen vragen van zorgprofessionals of hulpverleners die bellen namens:

  • justitie
  • politie
  • Belastingdienst
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • fraudeverordeningen
  • mantelzorg
 • U heeft toestemming nodig van de inwoner namens wie u vragen stelt. Vul daarvoor onderstaand Toestemmingsformulier dienstverlening gemeente Den Haag in en stuur dit naar: Begin link: machtiging-FO@denhaag.nl, einde link. .
 • Toestemming wordt gegeven aan personen. Wordt het dossier van de inwoner overgedragen aan een andere zorgprofessional of hulpverlener? Dan moet opnieuw toestemming worden gevraagd.
 • Vragen kunnen alleen telefonisch worden gesteld, niet via e-mail.
 • U kunt tot 17.00 uur met vragen terecht. Heeft u meerdere dossiers te bespreken? Neem dan ruim van tevoren contact op.

Contact

Het telefoonnummer voor zorgprofessionals en hulpverleners is (070) 752 60 00. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Het telefoonnummer en e-mailadres zijn alleen bedoeld voor u als gemachtigd zorgprofessional of hulpverlener.

Bent u schuldeiser? Neem dan contact op met de Schuldeiserstelefoon: 06-83 63 88 17.

Toestemmingsformulier dienstverlening gemeente Den Haag

(PDF, 71,5 KB)

Advocaat

Bent u advocaat? Dan vraagt de gemeente uw naam, adres vestigingsplaats en datum van beëdiging voor controle bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zijn uw gegevens niet correct? Dan kan de gemeente u geen informatie geven. Voor een assistent is een ingevuld toestemmingsformulier nodig. Zonder dit formulier geeft de gemeente geen informatie.

Privacy

Kijk voor meer informatie over privacy bij de gemeente op de pagina Begin link: Algemene privacy verklaring, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070