Fraude met zorg melden

Denkt u dat iemand onterecht hulp van de gemeente krijgt, deze misbruikt of niet goed gebruikt, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Het is belangrijk dat geld vanuit de Wmo en Jeugdwet terechtkomt bij mensen die het écht nodig hebben. Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld dit.

U kunt uw melding zorgfraude ook per post sturen naar:

Gemeente Den Haag
Dienst OCW / afdeling M & O
Antwoordnummer 13028
2501 VC Den Haag

De afdeling Misbruik & Oneigenlijk gebruik onderzoekt de melding. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070