Misbruik of fraude met zorg melden

Denkt u dat iemand onterecht hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet krijgt? Of dat iemand deze hulp verkeerd gebruikt of misbruikt (fraudeert)? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Het is belangrijk dat geld vanuit de Wmo en Jeugdwet terechtkomt bij mensen die het écht nodig hebben. Heeft u een vermoeden van misbruik of fraude met zorg? Meld dit.

U kunt uw melding over misbruik of fraude met zorg ook per post sturen naar:

Gemeente Den Haag
Dienst OCW / afdeling M & O
Antwoordnummer 13028
2501 VC Den Haag

De afdeling Misbruik & Oneigenlijk gebruik onderzoekt de melding. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070