Advies- en informatiebalie

Wilt u hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, Ooievaarspas of de individuele inkomenstoeslag? Of heeft u vragen over andere regelingen voor mensen met een laag inkomen? De medewerkers van de Advies- en informatiebalie helpen u gratis verder.

U kunt langskomen voor een persoonlijk gesprek. De medewerkers beantwoorden uw vragen over inkomen, werk, zorg of welzijn. En verwijzen u door naar het juiste loket. U kunt bij de Advies- en informatiebalie een computer en kopieerapparaat gebruiken om uw zaken met de gemeente te regelen.

Langskomen zonder afspraak

In de volgende situaties kunt u zonder afspraak langskomen:

 • U wilt een bijstandsuitkering aanvragen voor personen van 18 tot en met 26 jaar.
 • U wilt een aanvraagformulier afhalen voor bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of fonds voor chronisch zieken en gehandicapten.
 • U wilt documenten inleveren voor de dienst sociale zaken.
 • U kunt geen onderdak, eten en drinken meer betalen door geldproblemen.
 • U dreigt uit uw huis gezet te worden.
 • U wordt afgesloten van energie of water.
 • U wilt een voorschot aanvragen op uw bijstandsuitkering.
 • U wilt weten of u recht heeft op hulp van de voedselbank.
 • U wilt een Wmo-melding doen.
 • U begrijpt een brief niet.
 • U wilt een voorlopig bezwaar schrijven tegen een besluit (van de gemeente).
 • U wilt uw nieuwe ov-chipkaartnummer doorgeven (bij gebruik van de regeling Begin link: Gratis reizen, einde link. ).
 • U wilt een DigiD-code aanvragen of activeren.
Let op! U kunt uw documenten aanleveren vanaf een USB-stick of mobiel. Heeft u een mobiel? Neem dan uw USB-oplaadkabel mee.

Langskomen met afspraak

Maak een afspraak als u hulp wilt bij:

 • het aanvragen van een bijstandsuitkering voor personen vanaf 27 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd
 • het aanvragen van bijzondere bijstand (voor de 1e huur, verhuiskosten, inrichtingskosten, rechtshulp, woonkostentoeslag huur en koop, medische kosten en overige kosten)
 • het aanvragen van een Ooievaarspas
 • het aanvragen van individuele inkomenstoeslag
 • het aanvragen van het fonds chronisch zieken en gehandicapten
 • het verlengen van de voedselbankvoorziening (als u dit voor de eerste keer bij de Advies- en informatiebalie heeft aangevraagd)
 • het aanvragen van een AIO-aanvulling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees meer op Begin externe link: de website van de SVB.(Externe link), einde externe link.

Welke documenten meenemen

Neem altijd de volgende documenten mee:

 • geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort)
 • kopie bankafschriften van de laatste 3 maanden: alle bank- en spaarrekeningen van uzelf en eventuele partner
 • kopie loon- en/of overzicht van uw uitkering van uzelf en eventuele partner 
 • inloggevens voor uw DigiD
 • inloggegevens voor uw bank en e-mail 
 • als u niet alle gegevens heeft: een schriftelijk bewijs waarom u de documenten niet (op tijd) kunt aanleveren

Extra documenten meenemen

 • aanvraag bijstandsuitkering:
  • overzicht van het inkomen van uzelf en eventuele partner
  • de brief met de beëindiging van de uitkering of dienstverband
  • de huur- of koopovereenkomst
 • aanvraag bijzondere bijstand:
  • kopie van de (voorlopige) rekening van de onverwachte, noodzakelijke kosten
 • aanvraag bijzondere bijstand voor noodzakelijke medische kosten:
  • het polisblad van uw zorgverzekering
 • aanvraag bijzondere bijstand voor de rechtsbijstand:
  • de civiele toevoeging en de rekening van de advocaat
 • aanvraag fonds chronisch zieken en gehandicapten: 
  • de brief waarin staat dat u recht heeft op de Wmo-hulp of zorg voor lange tijd

  Afspraak maken

  U kunt bij de Advies- en informatiebalie een afspraak maken. U kunt ook bellen met de Begin link: klantenservice SZW, einde link. .

  Klanttevredenheidsonderzoek

  Wilt u de gemeente laten weten wat u van uw bezoek aan de balie vond? Geef dit dan door aan de medewerker. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kunt meedoen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Wilt dit liever meteen doen? Dan kunt u de vragenlijst op de zuil voor de klanttevredenheid invullen. De gemeente verwerkt uw reactie veilig en anoniem.

  Klacht indienen

  Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente? Geef dan uw klacht door. Lees meer op de pagina Begin link: Klacht indienen, einde link. .

  Hoe werkt het

  Als u het stadsdeelkantoor binnenkomt, pakt u bij een zuil een volgnummer. Een medewerker van de gemeente kan u hierbij helpen. Dan gaat u zitten in de wachtruimte. Wacht tot uw volgnummer op het beeldscherm verschijnt, zodat u weet welke baliemedewerker u kan helpen.

  Bereikbaarheid

  • Stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70
  • Stadskantoor Leyweg, Leyweg 813

  Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070