Logeeropvang

Heeft u even rust nodig van uw taken als mantelzorger? Bijvoorbeeld een paar dagen vrij voor uzelf. Dan kunnen familie, vrienden, of kennissen uw zorg misschien overnemen. Kan dit niet? Dan is logeeropvang een oplossing.

De persoon die u verzorgt, logeert dan op een plek met professionele ondersteuning. Zo kunt u met een gerust gevoel een tijdje weg.

Bekijk de logeermogelijkheden in de buurt op de Begin externe link: Sociale Kaart Den Haag(Externe link), einde externe link..

De gemeente heeft een logeerplek ingekocht bij Logeeropvang De Buren in Rotterdam. Hiervoor heeft u geen aanvullend verzekering, Wlz-indicatie of Wmo-aanvraag nodig. U kunt zelf contact opnemen of er een logeerplek beschikbaar is. Meer informatie vindt u op de Begin externe link: website Logeerhuis De Buren(Externe link), einde externe link..

Verzekeraars vergoeden de logeeropvang niet vanuit de basisverzekering. Heeft de persoon voor wie u zorgt een aanvullende zorgverzekering? Controleer dan de polis en vraag aan de zorgverzekeraar of zij de logeerkosten voor een deel of helemaal vergoeden. En zo ja, op welke plekken in de buurt.

Krijgt de persoon voor wie u de logeeropvang regelt zorg aan huis vanuit de Wlz? Dan vraagt u de logeeropvang aan bij het zorgkantoor. De adressen van de zorgkantoren vindt u via de Begin externe link: website van Zorgverzekeraars Nederland(Externe link), einde externe link..

Kan niemand in uw omgeving de zorg tijdelijk van u overnemen? Vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet én is er geen Wlz-indicatie? Dan kunt u de logeeropvang bij de gemeente aanvragen. De gemeente vergoedt de kosten dan mogelijk vanuit de Wmo.

Vergoedt de gemeente de kosten vanuit de WMO? Dan is de vergoeding maximaal € 83,95 per dag als u kiest voor een door de gemeente Begin link: goedgekeurde professionele zorgaanbieder, einde link. . Kiest u voor niet-professionele zorg (bijvoorbeeld van familie of vrienden) dan is de vergoeding maximaal € 46,65 per dag.

Regels voor logeeropvang vanuit de Wmo

De gemeente regelt logeeradressen voor maximaal:

  • 2 dagen in de week
  • of 21 dagen in een jaar, en maximaal 1 keer per jaar

Belangrijk om te weten

  • U kunt de logeeropvang 24 uur per dag gebruiken.
  • De gemeente vergoedt alleen het logeren.
  • Wilt u een logeeradres via de gemeente regelen? Doe dan een Begin link: Wmo-melding, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070