Zorg en ondersteuning

 • Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Met de Wmo krijgt u hulp en ondersteuning als het zelf niet meer lukt. Bijvoorbeeld bij vervoer of uw huishouden. De gemeente helpt u hierbij.

 • Wmo-melding doen

  Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het huishouden of aanvullend vervoer? Doe dan een Wmo-melding. De gemeente kijkt samen met u naar hulp.

 • Waar vind ik een Servicepunt?

  Met (hulp)vragen op het gebied van werk, zorg, jeugd, welzijn of maatschappelijk werk kunt u terecht bij een Servicepunt.

 • Samen komen we eruit: de juiste hulp voor iedere Hagenaar

  Heeft u hulp nodig maar weet u niet precies hoe u dit aanvraagt of wat er voor u is? Een cliëntondersteuner helpt u op weg naar de juiste hulp.

 • De Sociale Kaart voor activiteiten, hulp of zorg in de buurt

  Op de Sociale Kaart Den Haag vindt u informatie over diensten en organisaties over zorg, welzijn, werk en wonen in de stad. Lees meer over de Sociale Kaart.

 • Zorg voor elkaar

  Vrijwilligers, neem een buddy, innovatieve zorg, mantelzorg, participatiemaatschappij, wijkzorgteams, Burenhulp, Meldpunt Bezorgd.

 • Telefoonnummers sociale hulpdiensten

  Heeft u problemen, zit u in nood en heeft u hulp nodig? Of heeft u gewoon behoefte aan contact? Dan kunt u met verschillende hulpdiensten contact opnemen.

 • Daklozenzorg

  Daklozenloket, nachtopvang, hulp voor dakloze jongeren, Perspektyva, Haagse Straatdokter, cliënt aanmelden bij daklozenloket of woonvoorziening.

 • Haagse zorgverzekering

  Voor mensen in Den Haag met een laag inkomen heeft de gemeente afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Met dit Den Haag Pakket bent u uitgebreid verzekerd bij Menzis of VGZ.

 • Sociaal raadslieden: hulp en advies bij juridische problemen

  Heeft u juridische problemen of vragen? Dan kunt u juridische hulp krijgen tijdens het spreekuur van de sociaal raadslieden van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

 • Samen zorg regelen

  Wie dat wil, kan zorg zelf organiseren. Bijvoorbeeld voor mensen in de buurt. Samen kunt u zorg slim en dichtbij regelen. Dat kan in de vorm van een zorgcoöperatie.

 • Sociale wijkzorgteams

  In Den Haag coördineren de sociale wijkzorgteams de ondersteuning aan volwassenen met meerdere ernstige problemen.

 • Bureau Nazorg Den Haag: hulp voor ex-gedetineerden

  Bureau Nazorg helpt Haagse (ex-)gedetineerden een leven op te bouwen wanneer ze de gevangenis verlaten.

 • Zorgprofessionals

  Zorgaanbieders, slim en innovatief omgaan met zorg, toolkit professionals Wmo, Intermediairen Contactpunt.

 • Gezondheidsadvies GGD Haaglanden

  Heeft u vragen over gezond wonen, seks en/of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)? GGD Haaglanden geeft u deskundig advies, hulp of verwijst u door naar de juiste instanties.

Direct naar

 • Vervoer Wmo

  Wilt u ergens naartoe? En kunt u niet met het openbaar vervoer? Dan is er aanvullend openbaar vervoer voor u. Bekijk hier de mogelijkheden.

 • Taxibus reserveren of annuleren

  Heeft u een Taxibuspas? Reserveer dan een rit met de Taxibus. Dit kan online of via de telefoon.

 • Mantelzorg

  Zorgt u meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden achter elkaar onbetaald voor iemand anders? Dan bent u mantelzorger. De gemeente kan u dan helpen.

 • Hulp bij het huishouden

  Lukt het niet goed om uw huishoudelijke taken te doen? Zoals schoonmaken of de boodschappen doen? De gemeente kan u hierbij helpen.

 • Dagbesteding Wmo

  Wilt u activiteiten doen of mensen ontmoeten? Dan kan dagbesteding u helpen. Hiermee kunt u uw dagen zinvol en prettig invullen.

 • Maatwerkarrangementen in de Wmo

  Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Of bij dagbesteding of individuele begeleiding? Dan kan dit worden aangeboden via een maatwerkarrangement.

 • Begeleiding Wmo

  Wilt u hulp bij uw schulden of administratie? Of wilt u hulp en advies bij uw ziekte? De gemeente kan u met individuele begeleiding helpen.

 • Aanpassingen aan uw woning

  Een aanpassing aan uw woning kan helpen om fijner en langer thuis te wonen. Denk aan een traplift, hellingbaan of deuropener. Soms regelt de gemeente dit.

 • Logeeropvang Wmo

  Het kan gebeuren dat uw mantelzorger een dagje vrij wil of op vakantie gaat. Dan kunt u ergens logeren. Bijvoorbeeld bij een logeervoorziening.

 • Voorzieningen Wmo

  Kunt u zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed redden in huis of daarbuiten? Misschien heeft u dan een voorziening nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel of een tillift.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is wonen met toezicht en ondersteuning. Speciaal voor mensen met een psychiatrische aandoening die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

 • Hulp bij administratie en geldzaken

  Zelf u uw administratie en geldzaken doen? Maar lukt het u niet om uw papieren op orde te krijgen of te houden? Er zijn organisaties die u kunnen helpen.

 • Hulp bij dementie

  Heeft u de ziekte van Alzheimer of zorgt u voor iemand met deze ziekte? Er zijn ontmoetingscentra voor Hagenaars met dementie en hun mantelzorger.

 • Stervensbegeleiding

  Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u graag thuis of in een hospice sterven? De stichting Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers geeft extra hulp thuis. Ook kunt u naar een hospice.

 • Opgroeien en opvoeden

  Centra Jeugd en Gezin, jongeren informatiepunt, kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Gemeentelijke meldcode huiselijk geweld

  Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.