Zorg en ondersteuning

Direct naar

 • Vervoer Wmo

  Wilt u ergens naartoe? En kunt u niet met het openbaar vervoer? Dan is er aanvullend openbaar vervoer voor u. Bekijk hier de mogelijkheden.

 • Taxibus reserveren of annuleren

  Heeft u een Taxibuspas? Reserveer dan een rit met de Taxibus. Dit kan online of via de telefoon.

 • Mantelzorg

  Zorgt u meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden achter elkaar onbetaald voor iemand anders? Dan bent u mantelzorger. De gemeente kan u dan helpen.

 • Hulp bij het huishouden

  Lukt het niet goed om uw huishoudelijke taken te doen? Zoals schoonmaken of de boodschappen doen? De gemeente kan u hierbij helpen.

 • Dagbesteding Wmo

  Wilt u activiteiten doen of mensen ontmoeten? Dan kan dagbesteding u helpen. Hiermee kunt u uw dagen zinvol en prettig invullen.

 • Maatwerkarrangementen in de Wmo

  Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Of bij dagbesteding of individuele begeleiding? Dan kan dit worden aangeboden via een maatwerkarrangement.

 • Begeleiding Wmo

  Wilt u hulp bij uw schulden of administratie? Of wilt u hulp en advies bij uw ziekte? De gemeente kan u met individuele begeleiding helpen.

 • Aanpassingen aan uw woning

  Een aanpassing aan uw woning kan helpen om fijner en langer thuis te wonen. Denk aan een traplift, hellingbaan of deuropener. Soms regelt de gemeente dit.

 • Logeeropvang Wmo

  Het kan gebeuren dat uw mantelzorger een dagje vrij wil of op vakantie gaat. Dan kunt u ergens logeren. Bijvoorbeeld bij een logeervoorziening.

 • Voorzieningen Wmo

  Kunt u zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed redden in huis of daarbuiten? Misschien heeft u dan een voorziening nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel of een tillift.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is wonen met toezicht en ondersteuning. Speciaal voor mensen met een psychiatrische aandoening die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

 • Hulp bij administratie en geldzaken

  Zelf u uw administratie en geldzaken doen? Maar lukt het u niet om uw papieren op orde te krijgen of te houden? Er zijn organisaties die u kunnen helpen.

 • Hulp bij dementie

  Heeft u de ziekte van Alzheimer of zorgt u voor iemand met deze ziekte? Er zijn ontmoetingscentra voor Hagenaars met dementie en hun mantelzorger.

 • Stervensbegeleiding

  Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u graag thuis of in een hospice sterven? De stichting Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers geeft extra hulp thuis. Ook kunt u naar een hospice.

 • Opgroeien en opvoeden

  Centra Jeugd en Gezin, jongeren informatiepunt, kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Opvang voor dak- en thuislozen

  Dak- en thuislozen kunnen terecht bij het Centraal Coördinatiepunt Den Haag voor zorg en hulp. Er is ook opvang voor dakloze jongeren of noodopvang voor gezinnen.

 • Gemeentelijke meldcode huiselijk geweld

  Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.