Zorg en ondersteuning

 • Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Met de Wmo krijgt u hulp en ondersteuning als het zelf niet meer lukt. Bijvoorbeeld bij vervoer of uw huishouden. Lees meer over de Wmo.

 • Wmo-melding doen

  Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het huishouden of aanvullend vervoer? Doe een Wmo-melding. Dit kan digitaal. Lees meer over een Wmo-melding doen.

 • Waar vind ik een Servicepunt?

  Met (hulp)vragen op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn kunt u terecht bij een Servicepunt.

 • Haagse zorgverzekering

  Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering.

 • Sociale Kaart

  Vind makkelijk en snel informatie over dienstverlening en organisaties op het terrein van zorg, welzijn, werk en wonen op de website van de Sociale Kaart.

 • Samen zorg regelen

  Regel uw eigen zorg en ondersteuning samen met anderen.

 • Telefoonnummers sociale hulpdiensten Den Haag

  Heeft u problemen, zit u in nood en heeft u hulp nodig? Of heeft u gewoon behoefte aan contact? Dan kunt u met verschillende hulpdiensten contact opnemen.

 • Hulp en advies bij juridische problemen

  Heeft u juridische problemen of vragen? Dan kunt u juridische hulp krijgen tijdens het spreekuur van de sociaal raadslieden van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

 • Ondersteuning regelen (zorg in natura)

  Komt u volgens de gemeente in aanmerking voor ondersteuning in huis, begeleiding of een voorziening? Dan kunt u ervoor kiezen deze te ontvangen in de vorm van zorg in natura.

 • Zorg voor elkaar

  Vrijwilligers, neem een buddy, innovatieve zorg, mantelzorg, participatiemaatschappij, wijkzorgteams, Burenhulp.

 • Sociale wijkzorgteams

  In Den Haag coördineren de sociale wijkzorgteams de ondersteuning aan volwassenen met meerdere ernstige problemen.

 • Bureau Nazorg Den Haag

  Bureau Nazorg helpt Haagse (ex-)gedetineerden een leven op te bouwen wanneer ze de gevangenis verlaten.

 • Zorgprofessionals

  Zorgaanbieders, slim en innovatief omgaan met zorg, toolkit professionals Wmo, Intermediairen Contactpunt.

 • Gezondheidsadvies GGD Haaglanden

  Heeft u vragen over gezond wonen, seks en/of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)? GGD Haaglanden geeft u deskundig advies, hulp of verwijst u door naar de juiste instanties.

Direct naar

 • Vervoer Wmo

  Wilt u ergens naartoe? En kunt u niet met het openbaar vervoer? Dan is er aanvullend openbaar vervoer voor u. Lees hier meer over de mogelijkheden.

 • Mantelzorg

  Zorgt u meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden achter elkaar onbetaald voor een ziek familielid, buur of vriend? Dan bent u mantelzorger.

 • Hulp bij het huishouden

  Huishoudelijke taken doen kan steeds moeilijker worden door bijvoorbeeld een ziekte, een handicap of ouderdom. De gemeente kan u hierbij ondersteunen.

 • Dagbesteding Wmo

  Deze ondersteuning geeft u als u (tijdelijk) niet kunt werken de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die bij u passen. Hierdoor kunt u zich verder ontwikkelen.

 • Begeleiding Wmo

  Deze ondersteuning helpt u om beter te functioneren op de volgende resultaatgebieden: sociaal en persoonlijk functioneren, zelfzorg en gezondheid of financiën.

 • Onafhankelijke en persoonlijke hulp bij de Wmo

  Hulp nodig bij het aanvragen van de Wmo? Vragen over zorg die u nodig heeft? Er is onafhankelijke en persoonlijke hulp bij de Wmo. Lees meer over deze hulp.

 • Aanpassingen aan uw woning

  Een aanpassing aan uw woning kan helpen om fijner en langer thuis te wonen. Denk aan een traplift, hellingbaan of deuropener. Soms regelt de gemeente dit.

 • Logeeropvang Wmo

  Bij de logeervoorziening kunt u tijdelijk ergens anders verblijven als uw mantelzorger even niet in staat is om voor u te zorgen of op u te passen.

 • Hulpmiddelen Wmo

  Ziek of gehandicapt? Misschien is een hulpmiddel iets voor u. De gemeente kan verschillende hulpmiddelen voor u regelen. Bijvoorbeeld een scootmobiel.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is voor mensen met een psychiatrische aandoening die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

 • Hulp bij administratie en geldzaken

  U wilt graag uw administratie en geldzaken zelf blijven doen? Maar het lukt u niet uw papieren op orde te krijgen of te houden? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen?

 • Neem een buddy

  Bent u ernstig ziek, heeft u geheugenproblemen of voelt u zich eenzaam? Geef u dan op bij het Buddy Netwerk.

 • Stervensbegeleiding

  Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u graag thuis of in een hospice sterven? De stichting Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers geeft extra hulp thuis. Ook kunt u naar een hospice.

 • Opgroeien en opvoeden

  Centra Jeugd en Gezin, jongeren informatiepunt, kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Opvang voor dak- en thuislozen in Den Haag

  Dak- en thuislozen kunnen terecht bij het Centraal Coördinatiepunt Den Haag voor zorg en hulp. Er is ook opvang voor dakloze jongeren of noodopvang voor gezinnen.

 • Gemeentelijke meldcode huiselijk geweld

  Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.