Toeslagen en vergoedingen

 • Energietoeslag aanvragen

  De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor energietoeslag.

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  De inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op uw inkomen om grote noodzakelijke uitgaven te doen.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Voor als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en de kosten onvoorzien en noodzakelijk zijn.

 • Vergoeding langdurig zieken of gehandicapten

  Bent u langdurig ziek en/of gehandicapt en woont u in Den Haag? Kijk of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de gemeente.

 • Woonkostentoeslag

  Er zijn situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u wellicht in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag.

 • Vergoeding kinderopvang

  In sommige gevallen kunt u voor de kosten van de kinderopvang een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen, naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • Studietoeslag aanvragen

  Jongeren met een medische beperking komen mogelijk in aanmerking voor een studietoeslag.

 • Vergoeding kinderopvang bij ziekte of sociale problemen

  Heeft u lichamelijke, psychische of sociale problemen? En heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen, zodat u een behandeling kunt volgen? Dan kunt u een vergoeding voor de kinderopvang aanvragen.

 • Vergoeding kosten rechtshulp

  Heeft u een advocaat of mediator nodig, maar kunt u die zelf niet betalen? Dan kunt u soms een bijdrage krijgen voor de kosten van rechtshulp.

 • Wijziging kinderopvang doorgeven

  Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang? Geef deze door aan de gemeente.

 • Bereken uw recht

  De gemeente heeft allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Met Bereken uw recht ziet u welke regelingen voor u belangrijk kunnen zijn.