Toeslagen en vergoedingen

 • Inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 1 januari 2015 de langdurigheidstoeslag.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Voor als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en de kosten onvoorzien en noodzakelijk zijn.

 • Vergoeding langdurig zieken of gehandicapten

  Bent u langdurig ziek en/of gehandicapt, dan komt u mogelijk voor een tegemoetkoming via de gemeente in aanmerking.

 • Woonkostentoeslag

  Er zijn situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u wellicht in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag.

 • Vergoeding kinderopvang

  In sommige gevallen kunt u voor de kosten van de kinderopvang een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen, naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • Individuele studietoeslag aanvragen

  Jongeren met een medische beperking komen mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

 • Vergoeding kinderopvang bij ziekte of sociale problemen

  Heeft u lichamelijke, psychische of sociale problemen? En wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen.

 • Vergoeding kosten rechtshulp

  Heeft u een advocaat of mediator nodig, maar kunt u die zelf niet betalen? Dan kunt u soms een bijdrage krijgen voor de kosten van rechtshulp.

 • Wijziging kinderopvang doorgeven

  Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang? Geef deze door aan de gemeente.