Vergoeding kinderopvang bij ziekte of sociale problemen

Volgt u een behandeling voor lichamelijke, psychische of sociale problemen? En heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? Dan kunt u een vergoeding voor de kinderopvang aanvragen.

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming bijdrage kinderopvang aanvragen. Dit gaat op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Als u voldoet aan de voorwaarden, betaalt de gemeente tijdelijk een deel van de kosten voor kinderopvang.

U krijgt de vergoeding alleen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • U woont in Den Haag.
 • U kunt tijdelijk overdag niet zelf voor uw kind(eren) zorgen. Dit komt door een ernstig psychisch of sociaal probleem of door ziekte.
 • U wordt voor uw ziekte of probleem behandeld door een zorgverlener.
 • De kinderopvang is noodzakelijk. Er is geen partner of andere volwassene die overdag voor uw kind(eren) kan zorgen.
 • U krijgt geen andere vergoeding voor de kosten van kinderopvang.
 • Uw kind is jonger dan 2,5 jaar. Als uw kind 2,5 jaar of ouder is, mag het naar de peuteropvang. Daarom krijgt u dan geen vergoeding voor de opvang van uw kind.
 • Krijgt u bericht dat u een vergoeding krijgt? Dan kiest u zelf een kinderopvang. Deze moet wel zijn aangesloten bij het Begin externe link: Landelijk Register Kinderopvang(Externe link), einde externe link..

 • Informatie van uw hulpverlener (bijvoorbeeld uw arts, psycholoog of fysiotherapeut) over uw situatie. Zoals een brief of een ondersteuningsplan. Hierin staat:
  • Hoeveel behandelingen heeft u per week en op welke dagen.
  • Hoeveel minuten duurt een afspraak.
  • Hoeveel reistijd en rusttijd is er bij een afspraak.
  • Hoelang duurt uw behandeling (in weken of maanden).
  De informatie die nodig is, gaat over de tijd die u kwijt bent door uw behandeling. Het gaat niet over welk probleem u heeft.

  Stuur nooit (kopieën van) medische informatie naar de gemeente. Dat is informatie over welk (medisch) probleem u heeft.
  Stuur ook geen informatie over welke behandeling u volgt. Op basis van de AVG mogen wij deze gegevens namelijk niet verwerken. Meer informatie hierover vindt u in onze Begin link: privacyverklaring, einde link. .

  Per e-mail

  • Vul het onderstaande formulier in en sla dit op.

  Formulier Tegemoetkoming bijdrage kinderopvang SMI

  (PDF, 177,6 KB)

  Per post

  • Vul het formulier in, sla dit op en print het.
  • Stuur het formulier met de gevraagde documenten naar:

  Gemeente Den Haag, SZW
  Bureau Kinderopvang
  Antwoordnummer 1630
  2502 VB Den Haag

  Een postzegel is niet nodig.

  Stuur alleen kopieën van documenten mee, geen originelen.

  Na uw aanvraag

  Een medewerker van Bureau Kinderopvang beoordeelt uw situatie. Is er nog extra informatie nodig? Dan neemt de medewerker contact met u op. Dat kan per telefoon of via e-mail.

  U krijgt binnen 8 weken bericht of u recht heeft op een vergoeding.

  Wacht tot u weet wat het besluit is, voordat u kinderopvang regelt. Krijgt u bericht dat u een vergoeding krijgt? Dan kunt u zelf een kinderopvang kiezen die is aangesloten bij het

  Begin externe link: Landelijk Register Kinderopvang(Externe link), einde externe link..

  • Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw inkomen. De vergoeding is eerst een voorschot, op basis van een schatting van uw jaarinkomen. Aan het begin van het nieuwe jaar stuurt u uw jaaropgave. Daarna wordt het definitieve bedrag vastgesteld.
  • De gemeente betaalt de vergoeding niet aan u, maar direct aan de kinderopvang.
  • U krijgt de vergoeding voor maximaal 3 dagen per week, voor een periode van 6 maanden.
  • In bijzondere gevallen is er verlenging van 3 maanden mogelijk.
  • De vergoeding is altijd tijdelijk. Wanneer u hier gebruik van maakt, is het belangrijk dat u ook zorgt voor een goede en blijvende oplossing.

  Heeft u nog vragen? Bel dan de klantenservice SZW op (070) 353 75 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070