Beschermingsbewind

Lukt het u niet om uw geldzaken zelf te regelen? Bijvoorbeeld door schulden of ziekte? Dan is beschermingsbewind misschien mogelijk.

U mag zelf een bewindvoerder kiezen. Maar de rechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt.

Wat is beschermingsbewind?

Een bewindvoerder is iemand die u helpt om uw geldzaken goed te regelen. Dit kan tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld als u geen werk meer heeft, als u ziek bent of als u gaat scheiden. Als het nodig is, kan het ook voor langere tijd zijn. Heeft u alleen schulden? Dan duurt het beschermingsbewind maximaal 5 jaar. De rechter controleert elk jaar of uw bewindvoerder u goed helpt.

Welke bewindvoerder?

In uw omgeving

Kent u iemand die u vertrouwt om uw geldzaken te regelen? Bijvoorbeeld een vriend of een familielid? Dan kunt u aan deze persoon vragen om uw bewindvoerder te worden. De rechtbank bepaalt of deze persoon inderdaad geschikt is om uw bewindvoerder te worden. Deze persoon is geen bewindvoerder van beroep. Daarom heet dit een particulier bewindvoerder.

Professionele bewindvoerder

Kent u niemand in uw omgeving die uw geldzaken kan regelen? Dan kunt u ook een professionele bewindvoerder kiezen. U kunt in uw netwerk vragen of kijken op internet. Bijvoorbeeld bij de brancheorganisaties voor bewindvoerders:

U kunt ook kijken in de lijst met bewindvoerders hieronder. De gemeente werkt samen met deze organisaties. De afspraken hierover staan in het Haags Convenant Beschermingsbewind.

Haags Convenant Beschermingsbewind

Het Haags Convenant Beschermingsbewind is een samenwerking tussen de gemeente en beschermingsbewindvoerders. Het gaat hierbij over beschermingsbewind bij schulden.

De partijen die meedoen, willen samen voor u de volgende doelen halen:

  • u als inwoner van Den Haag hulp op maat bieden die nodig is als u (tijdelijk) uw eigen geldzaken niet kunt regelen.
  • u de hulp bieden die nodig is
  • een goede samenwerking tussen de gemeente en de beschermingsbewindvoerders om u goed te helpen. 

Kosten

Beschermingsbewind kost geld. Het is daarom belangrijk dat u zeker weet dat een bewindvoerder de beste oplossing is voor uw situatie. Kunt u de kosten niet zelf betalen? Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft? Dan kan de gemeente u helpen met bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. Uw bewindvoerder kan dit aanvragen. Lees meer informatie op de pagina Begin link: Bijzondere Bijstand, einde link. .

Niet tevreden over uw bewindvoerder

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw bewindvoerder, curator of mentor. Bijvoorbeeld omdat hij of zij zich niet aan de afspraken houdt. De gemeente kan u dan helpen.

Eerst probeert de gemeente het probleem op te lossen door met de bewindvoerder of brancheorganisatie te praten. Is er daarna nog geen oplossing? Dan helpt de gemeente u met een klacht naar de kantonrechter.

Heeft u een klacht? Maak dan een afspraak bij de Sociaal Raadslieden. Dat kan op 2 manieren:

  • Bel Klantenservice SZW via telefoonnummer (070) 353 75 00, optie 3. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Kom langs bij de Advies- en informatiebalie op Spui 70 en Leyweg 813.

Lees meer over de Begin link: Sociaal Raadslieden, einde link. . Hier staat ook wat u moet meenemen naar een afspraak.

Ongeveer 4 tot 6 weken na het versturen van de klacht krijgt u een uitnodiging van de rechtbank. U kunt dan zelf uw klacht aan de rechter uitleggen. De kantonrechter beoordeelt daarna uw klacht. Als de rechter u gelijk geeft, bepaalt hij of zij hoe de bewindvoerder de situatie moet oplossen.

Denkt u dat uw bewindvoerder fraude of diefstal heeft gepleegd? Doe dan aangifte bij de Begin externe link: politie(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070