Bijzondere bijstand

Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u niet zelf kunt betalen? Omdat u een laag inkomen heeft en er geen andere mogelijkheden zijn? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bekijk op deze pagina in welke gevallen dat wel of niet kan.

U kunt bijzondere bijstand niet zomaar aanvragen. De gemeente bekijkt eerst uw situatie en beoordeelt dan of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die noodzakelijke en onverwachte kosten moet maken en een inkomen heeft op of rond het Begin link: bijstandsniveau, einde link. . Het gaat om kosten die u niet op een andere manier kunt betalen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • u in Den Haag woont
 • de kosten aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht zijn
 • u de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moet maken
 • u de kosten niet kunt uitstellen
 • u de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de Begin link: individuele inkomenstoeslag, einde link.
 • u onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven, zoals alimentatie

De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering
 • een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland. Die niet via de verzekering of via de Begin link: Wet langdurige zorg, einde link. (Wlz) wordt vergoed. In sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt.
 • medische kosten, zoals een vergoeding voor een bril of tandartskosten. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering. Kies een ziektekostenverzekering die het best bij uw situatie past. Soms zijn de noodzakelijke medische kosten hoger dan de vergoeding van uw zorgverzekering. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dat kan niet voor het wettelijk eigen risico
 • aflossing van uw (belasting)schulden
 • verhuizing door renovatie
 • woonkosten. Voor een tegemoetkoming in hoge huur kunt u Begin externe link: huurtoeslag(Externe link), einde externe link. aanvragen bij de Belastingdienst. Kunt u geen huurtoeslag krijgen? Dan kunt u misschien Begin link: woonkostentoeslag, einde link.  krijgen, ook als u een koopwoning heeft.
 • kosten voor huisdieren. Hier zijn verschillende fondsen voor. Op de Begin externe link: website van het HuisdierenInformatiePunt (HIP)(Externe link), einde externe link. staat een overzicht van de mogelijkheden. Soms kunt u wel bijzondere bijstand krijgen voor huisdierenkosten. Bijvoorbeeld bij een medische of lichamelijke beperking.

Heeft u een advocaat of mediator nodig en kunt u die kosten niet zelf betalen? De Rijksoverheid en de gemeente Den Haag kunnen u misschien helpen met een Begin link: vergoeding van de kosten van rechtshulp, einde link. .

Normaal kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuis- of inrichtingskosten. Toch kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Dan kunt u deze kosten wel vergoed krijgen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U komt uit de crisisopvang en u moet helemaal opnieuw beginnen.
 • U gaat na een lang verblijf in een verzorgings- of verplegingshuis of psychiatrisch ziekenhuis opnieuw zelfstandig wonen.
 • U keert na Begin link: langdurig verblijf in detentie, einde link. terug in de maatschappij.
 • U moet om sociale redenen met spoed verhuizen.

Heeft u al maatregelen genomen om energie te besparen? Maar lukt het niet om uw energierekening te betalen? Misschien kunt u bijzondere bijstand krijgen.

Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, hangt af van het soort kosten dat u maakt.

U hoeft bijzondere bijstand meestal niet terug te betalen. Het is dan een gift.

In bepaalde gevallen is de bijzondere bijstand een lening. Dan moet u het geld later wel terugbetalen. Als dat voor u geldt, dan vertelt de gemeente dat van tevoren.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Benieuwd hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. . Blijkt dat u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan ontvangt u een aanvraagformulier.

Bij de Servicepunten kunt u hiervoor helaas niet terecht.

De gemeente bekijkt uw aanvraag en kiest de oplossing die het best past bij uw situatie. Dit staat in de beleidsregels voor bijzondere bijstand. Lees meer in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS280844(Externe link), einde externe link.). Een uitwerking hiervan vindt u in de Leidraad bijzondere bijstand.

Leidraad individuele bijzondere bijstand (versie juli 2024)

(PDF, 343,3 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070