Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag helpt u om bijvoorbeeld een grote uitgave te doen. Zoals het kopen van een koelkast, eettafel of wasmachine.

 • U woont in Den Haag.
 • U bent 21 of ouder en heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent geen student.
 • U had een aaneengesloten periode van 36 maanden gemiddeld een inkomen van 110% van het Begin link: bijstandsniveau, einde link. .
 • Uw vermogen komt Begin link: niet boven de vermogensgrens, einde link. die geldt om een bijstandsuitkering te kunnen aanvragen.
 • U heeft in de afgelopen 36 maanden genoeg gedaan om uw inkomen te verbeteren. Hiervoor kijkt de gemeente naar de maatregelen die u heeft ontvangen van de gemeente en het UWV.
 • U kunt 1 keer per 12 maanden de inkomenstoeslag ontvangen.
 • U kunt de inkomenstoeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.
 • U heeft geen recht op de inkomenstoeslag als u in de 36 maanden voor uw aanvraag in totaal 6 maanden geen aantoonbaar inkomen heeft gehad. De 6 maanden kan verdeeld zijn over meer tijdvakken.

Stuur met uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • kopie van een recent bankoverzicht met goed leesbaar uw rekeningnummer, bedrag op de rekening en uw naam
 • kopie van uw laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst- en verliesrekening over de afgelopen 3 jaar

Heeft u een bijstandsuitkering? En ontving u al eerder een individuele inkomenstoeslag? Dan krijgt u in de maand dat u weer inkomenstoeslag kunt krijgen, een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u na 3 weken nog geen formulier ontvangen? Dien dan zelf een aanvraag in.

Heeft u geen bijstandsuitkering of ontving u niet eerder de inkomenstoeslag? Dan kunt u meteen een aanvraag doen.

Digitaal

Per post

U kunt uw aanvraag ook per post versturen. Vul onderstaand aanvraagformulier in, onderteken het en stuur het naar:

Gemeente Den Haag
Dienst SZW
Aanvraag inkomenstoeslag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

(PDF, 185,9 KB)

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u de inkomenstoeslag krijgt.

Hoogte toeslag

De hoogte van de toeslag is in 2024:

alleenstaand
€ 360
alleenstaande ouder met minderjarige kinderen
€ 470
gezin
€ 600
gezin met minderjarige kinderen
€ 800

Studietoeslag

Bent u student tussen de 18 en 30 jaar en heeft u een beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor Begin link: studietoeslag, einde link. .

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Begin link: Klantenservice SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070