Hoogte vermogen bij aanvragen bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente naar uw vermogen. Is dat meer dan een bepaald bedrag? Dan moet u dat eerst opmaken voordat u een uitkering krijgt.

Onder vermogen vallen eigendommen, bijvoorbeeld waardevolle sieraden, een auto of spaargeld. Ook grond of een huis in Nederland of in het buitenland horen tot het vermogen.

Maximaal vermogen

Hoeveel vermogen u voor de bijstandswet mag hebben, hangt af van uw situatie:

  • Heeft u een gezin? Dan krijgt u geen uitkering als de waarde van uw gezinsvermogen meer is dan € 15.150.
  • Bent u alleenstaand? Dan mag u maximaal € 7.575 aan vermogen hebben.
  • Voor mensen met een eigen huis geldt een extra vrijlating. De bijstand krijgt u als lening totdat de overwaarde van uw woning minder is dan € 63.900. U moet de lening terugbetalen na het beëindigen van de uitkering of na verkoop van uw woning.

Spaargeld

Uw spaargeld en het spaargeld van uw minderjarige kinderen tellen mee als vermogen. De gemeente kijkt bij uw aanvraag of u verantwoordelijk bent omgegaan met uw spaargeld. En het heeft uitgegeven aan belangrijke zaken als huur, eten, medische kosten of het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine. Bij onverantwoordelijke uitgaven kan de gemeente besluiten dat u niet direct een uitkering krijgt.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070