Vergoeding langdurig zieken of gehandicapten

Bent u langdurig ziek en/of gehandicapt? Dan komt u mogelijk voor een vergoeding via de gemeente in aanmerking.

De vergoeding kunt u ieder jaar vanaf 1 januari zelf aanvragen. Heeft u dit jaar de vergoeding ontvangen en woont u nog in Den Haag? Dan krijgt u in december een aanvraagformulier thuisgestuurd voor de vergoeding van volgend jaar.

Een WAO/WIA-beschikking van het UWV is niet hetzelfde als een Begin link: Wmo, einde link. -beschikking of een indicatiebesluit van het CIZ.

De vergoeding is € 125. U kunt deze vergoeding 1 keer per jaar aanvragen.

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
  • Kopie van uw laatste inkomensbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten).
  • Bewijs van uw rekeningnummer (kopie-bankafschrift met leesbare naam).
  • Kopie van uw CIZ-indicatie of indicatie van uw wijkverpleegkundige.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Stuur dan uw meest recente winst- en verliesrekening mee.
U kunt de vergoeding alleen voor het lopende kalenderjaar aanvragen. De vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Gratis.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend of afgewezen. Is de aanvraag toegekend? Dan krijgt u binnen 2 weken het bedrag op uw rekening.

U kunt de vergoeding digitaal of per post aanvragen.

Digitaal

Per post

U vraagt de vergoeding aan via het aanvraagformulier hieronder.

Aanvraagformulier vergoeding

(PDF, 97,8 KB)

Print dit formulier, vul het in en stuur het op naar:

Gemeente Den Haag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Heeft u nog vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070