Schuldbemiddeling of saneringskrediet

Komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening? Dan zoekt de gemeente eerst naar een oplossing met uw schuldeisers. Dit heet het minnelijk traject. Via schuldbemiddeling of saneringskrediet betaalt u vervolgens uw schulden af.

De gemeente zoekt dan contact met uw schuldeisers. De schuldeisers geven dan door hoe hoog uw schuld is. U krijgt daarvan een overzicht.

Voorwaarden

U:

  • maakt geen nieuwe schulden. Ook een boete is een schuld
  • doet mee aan de (verplichte) cursussen
  • probeert uw inkomen te verhogen
  • geeft minder geld uit, bijvoorbeeld door abonnementen op te zeggen
  • geeft alle wijzigingen in uw situatie (ook uw telefoonnummer) door
  • geeft de gemeente toestemming uw budget een tijd voor u te beheren of u accepteert een bewindvoerder die de rechter heeft aangewezen

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op Beleidsregels schuldhulpverlening 2017.

Betalingsvoorstel

De gemeente kijkt hoeveel u kunt aflossen. De gemeente doet daarna een betalingsvoorstel aan uw schuldeisers. Als uw schuldeisers meewerken, kan dit ongeveer 120 dagen duren.

Gaan alle schuldeisers akkoord? Dan begint u met aflossen. Dit kan op de volgende manieren gebeuren:

  • Bij schuldbemiddeling betaalt u 3 jaar lang, via de gemeente, elke maand een bedrag aan uw schuldeisers. Dit bedrag is op basis van uw inkomen.

of

  • Bij een saneringskrediet krijgt u via de Gemeentelijke Kredietbank (GBK) een lening. Met de lening betaalt het GKB de schuldeisers in 1 keer af. U betaalt vervolgens 3 jaar lang aan de GKB om de lening met rente terug te betalen.

Kwijtschelding

Na 3 jaar heeft u uw schulden afgelost of worden door uw schuldeisers kwijtgescholden. Dit geldt niet voor het (Centraal Justitieel Incassobureau) CJIB of DUO.

Financieel coach

Tijdens het schuldhulpverleningstraject krijgt u een financieel coach. Die helpt u bijvoorbeeld om goede keuzes te maken bij uw uitgaven. Zo voorkomt u dat u in de toekomst weer financiĆ«le problemen krijgt.

Kijk voor meer informatie over het oplossen van uw schulden op Schuldhulpverlening.

Zie ook: Saneringskrediet voor studenten

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Gepubliceerd: 18 mei 2018Laatste wijziging: 26 april 2022