Raadsleden en fractievertegenwoordigers

De gemeenteraad van Den Haag bestaat uit 45 raadsleden. Daarnaast kunnen fracties fractievertegenwoordigers aanstellen. Zij vertegenwoordigen hun fractie alleen in commissievergaderingen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070