Wijk, Demi van – Fractievertegenwoordiger D66

Profielfoto van Demi van Wijk, Demi, fractievertegenwoordiger D66

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Adviseur voor de directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (betaald). 

De overlap met het werk in de commissie samenleving en de betaalde functie zit op het onderwerp jeugdzorg. Met de collega’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn afspraken gemaakt over de portefeuille jeugdzorg, deze is nu belegd bij andere collega’s. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat ik buiten alle correspondentie wordt gehouden. Ten slotte zal ik niet het woord voeren op onderwerpen die raken aan mijn werkzaamheden bij het ministerie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070