Raadsleden en fractievertegenwoordigers

De gemeenteraad van Den Haag bestaat uit 45 raadsleden. Daarnaast kunnen fracties fractievertegenwoordigers aanstellen. Zij vertegenwoordigen hun fractie alleen in commissievergaderingen.

Raadsleden

Fractievertegenwoordigers