Lokale lasten

De gemeente verstuurt elk jaar in februari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen (voorheen woonlastennota). Daarop staat wat u als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand aan belasting moet betalen.

De gemeente zet de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet.

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat:

Voor wie?

Degene die op 1 januari de eigenaar of gebruiker is van een woning of bedrijfspand in Den Haag, krijgt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Toesturen nota

De gemeente stuurt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in februari toe. Soms zijn nog niet alle gegevens beschikbaar voor het opmaken van de aanslag. In dat geval krijgt u de aanslag later. Heeft u nog geen aanslagbiljet gemeentelijke belastingen gehad en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Dan kunt u contact opnemen met Belastingzaken.

Voordelen digitaal aanslagbiljet

Ruim 40.000 Hagenaars hebben ervoor gekozen het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen alleen digitaal te ontvangen. De voordelen op een rij:

  • alle overheidspost bij elkaar
  • makkelijk terug te vinden
  • gegarandeerd en op tijd
  • u helpt papier te besparen.

Wilt u dit ook? Geef dit dan aan op de Berichtenboxpagina in MijnDenHaag. U kunt uw gemeentelijke belastingaanslagen van de laatste jaren ook bekijken in MijnDenHaag.

Naar de Berichtenboxpagina in MijnDenHaag

Naar Berichtenboxpagina

Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met (1 van de) onderdelen van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken nadat de aanslag aan u verzonden is.

Goed om te weten

Lokale lastenmeter

Met de lokale lastenmeter kunt u gemakkelijk uitrekenen hoeveel u in Den Haag betaalt voor uw woonlasten. U kunt dit vergelijken met andere gemeenten. Ook ziet u wat het effect is als uw situatie verandert of als uw woning een hogere of lagere waarde zou hebben. Ga naar de lokale lastenmeter.

OZB-teruggave sportverenigingen en startende ondernemers

Sportverenigingen en startende ondernemers kunnen van de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB) terugkrijgen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op compensatie OZB voor sportverenigingen en compensatie OZB voor startende ondernemers.

Contact

Heeft u vragen over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met Belastingzaken.

Zie ook: Belasting betalen

Gepubliceerd: 10 december 2020Laatste wijziging: 10 december 2020