Belastingen en heffingen

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder huishouden in Den Haag betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van afval van de huishoudens.

 • Hondenbelasting

  Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen.

 • Onroerendezaakbelasting

  Belastingzaken heft onroerende zaakbelasting (OZB) over alle onroerende zaken in Den Haag. Denk hierbij aan woonhuizen of bedrijfspanden.

 • Rioolheffing eigenarendeel

  Alle eigenaren van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) met een aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing eigenarendeel betalen.

 • Toeristenbelasting

  U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven.

 • Rioolheffing gebruikersdeel

  Voert u per jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u rioolheffing gebruikersdeel betalen.

 • Precariobelasting

  U moet precariobelasting betalen als u een voorwerp onder de gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, buizen en tanks.

 • Binnenhavenbelasting

  Voor het gebruik van de binnenhaven en de kades met een schip moet u binnenhavenbelasting betalen.

 • Regels Belastingzaken

  De gemeente heeft officiƫle regels opgesteld voor alle gemeentelijke belastingen en procedures.