Dwangbevel belastingen

Op elk aanslagbiljet van Belastingzaken staat op welke datum u betaald moet hebben. Dat is de vervaldatum. Bij te late betaling wordt invorderingsrente berekend vanaf de dag na de vervaldatum tot op de dag van de betaling. Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, dan stuurt Belastingzaken u een aanmaning. Als u ook die niet (helemaal) op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

Belastingzaken mag iemand met een dwangbevel dwingen om de schuld te betalen. Daarvoor is geen vonnis van de rechter nodig. Als u het dwangbevel niet op tijd betaalt, kan Belastingzaken bijvoorbeeld beslag leggen op uw spullen (Begin link: beslagaanzegging, einde link. ), salaris of uitkering of op geld dat op uw rekening staat.

Bekijk de informatievideo. U weet dan wat u moet doen als u een dwangbevel krijgt.

Belastingzaken stuurt het dwangbevel per post. Daarvoor moet u kosten betalen. Hoeveel u moet betalen, ligt aan de hoogte van het belastingbedrag dat Belastingzaken nog van u krijgt. De kosten zijn minimaal
€ 49.

Het totale bedrag moet binnen 4 dagen betaald zijn. De uiterste betaaldatum staat duidelijk op het dwangbevel. Betalen gaat het snelst via internetbankieren of via iDEAL. Om te betalen via iDEAL moet u met DigiD inloggen op Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link..

Kunt u het totale bedrag niet betalen binnen de termijn die op het dwangbevel staat? Dan kunt u Belastingzaken vragen om Begin link: automatische incasso, einde link. of een Begin link: betalingsregeling, einde link. . Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden.


Dien uw verzoek om automatische incasso of een betalingsregeling in vóór de uiterste betaaldatum op het dwangbevel om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd.

Als u het bedrag niet kunt betalen, kunt u ook een verzoek om kwijtschelding indienen. Uw verzoek om kwijtschelding moet vóór de uiterste betaaldatum op het dwangbevel bij Belastingzaken binnen zijn om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd. Lees meer over de voorwaarden en het digitaal aanvragen van Begin link: kwijtschelding, einde link. .

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken bij de directeur gemeentebelastingen. U kunt het bezwaarschrift Begin link: per post versturen, einde link. .

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • het betalingskenmerk of het biljetnummer van het dwangbevel
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van het dwangbevel binnen zijn bij Belastingzaken. Deze termijn staat los van de betaaltermijn van het dwangbevel. De invorderingsprocedure wordt niet opgeschort. U voorkomt verdere invorderingsacties en -kosten door op tijd te betalen.

Als het volledig openstaande bedrag vóór of op de dagtekening van het dwangbevel is bijgeschreven op het rekeningnummer van Belastingzaken, dan is er sprake van een kruisbetaling en bent u geen dwangbevelkosten verschuldigd. Is het bedrag na de dagtekening van het dwangbevel bijgeschreven dan bent u de kosten wel verschuldigd. De datum waarop het bedrag van uw rekening is afgeschreven is dus niet bepalend.

U kunt op Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link. onder Belastingzaken zien wanneer uw betaling is ontvangen en welk bedrag eventueel nog open staat.

Het kan 3 dagen duren voordat uw betaling zichtbaar is.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070