Aanslag gemeentelijke belastingen

Elk jaar krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat hoeveel belasting u moet betalen.

Bekijk de informatievideo. U weet dan wat u moet doen als u niet (direct) kunt betalen. Of als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of 1 van uw aanslagen.

Opbouw van de aanslag

De hoogte van de aanslag verschilt voor eigenaren of gebruikers van een woning of bedrijfspand. Als u eigenaar bent, bestaat de aanslag uit de:

Bent u huurder, dan betaalt u alleen de afvalstoffenheffing.

De WOZ-waarde van de woning staat ook op de aanslag. Uw aanslag is daarmee ook uw WOZ-beschikking.

Wanneer krijgt u de aanslag

Meestal krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen in februari. Soms heeft de gemeente dan nog niet alle gegevens die nodig zijn. In dat geval krijgt u de aanslag later. Heeft u nog geen aanslag gekregen en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Dan kunt u contact opnemen met Belastingzaken.

Wanneer betalen

U moet de belasting betalen binnen 6 weken na dagtekening (de datum van de aanslag). Op de aanslag staat de datum waarop u moet hebben betaald. Dit is de vervaldag van de betaaltermijn. U kunt ook betalen via automatische incasso in 12 termijnen. Lees meer over andere betaalmogelijkheden.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen (bijvoorbeeld spaargeld)? Vraag dan kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen.

  Bezwaar maken

  Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Digitale aanslag

  U kunt ervoor kiezen om de aanslag alleen digitaal te ontvangen. De voordelen:

  • U kunt uw aanslagen makkelijk terugvinden.
  • U helpt papier en kosten te besparen.

  Wilt u uw aanslag in het vervolg digitaal ontvangen? Geef dit dan aan op de Berichtenboxpagina in MijnDenHaag. U kunt uw gemeentelijke belastingaanslagen van de laatste jaren ook bekijken in MijnDenHaag.

  Naar de Berichtenboxpagina in MijnDenHaag

  Naar Berichtenboxpagina

  Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

  Contact

  Heeft u vragen over uw aanslag? Neem dan contact op met Belastingzaken.

  Veelgestelde vragen

  • U ziet op de brief om welke belasting het gaat. Op Belastingen en heffingen vindt u meer informatie per belasting. Bijvoorbeeld wie de belasting moet betalen, de tarieven en waarvoor u de belasting betaalt.
  • De WOZ-waarde kan invloed hebben op de maximale huur. Dit geldt alleen voor sociale huur. Controleer of u de maximale huur betaalt via de Huurprijscheck.
  • Verandert er iets in uw situatie nadat de aanslag binnenkwam? Bijvoorbeeld door een verhuizing of overlijden? Dan gaan de veranderingen pas het volgende jaar in. Ook als de aanslag op naam staat van de persoon die vertrekt of is overleden. Bezwaar maken is niet nodig.
  • Als uw situatie verandert, kunt u de gemeente vragen om het bedrag van de aanslag aan te passen. Dit heet ontheffing aanvragen. U kunt ontheffing aanvragen voor hondenbelasting, precariobelasting (liggeld woonschepen) en afvalstoffenheffing. Lees meer over ontheffing aanvragen.
  • Voor de afvalstoffenheffing geldt dat iemand de woning moet gebruiken. Kunt u bewijzen dat de woning leeg staat omdat deze te koop of te huur wordt aangeboden? Dan hoeft u de heffing niet te betalen.
  • Als u een woning huurt, betaalt u alleen afvalstoffenheffing. Woont u in een onzelfstandige woning (bijvoorbeeld op kamers)? Dan betaalt de eigenaar de afvalstoffenheffing.
  • De aanslag staat op naam van 1 van de eigenaren of bewoners. Dat is de persoon die het langst staat ingeschreven op het adres. Als de bewoners even lang staan ingeschreven, gaat de aanslag naar de oudste persoon.
  • Ja, dat kan. De persoon die de aanslag krijgt, kan de gemeente vragen om alle post van Belastingzaken naar een ander adres te sturen. Dit verzoek kan alleen met een ondertekende brief. De gemeente stuurt de post naar het correspondentieadres tot het moment dat u zelf weer aangeeft dat het naar een ander adres moet.
  • U kunt de post terugsturen naar Belastingzaken. Als u het nieuwe adres heeft van de persoon om wie het gaat, kunt u dat meesturen.
  • Ja, u kunt schriftelijk een kopie aanvragen. Dit kan ook via het contactformulier van de gemeente. U ontvangt de kopie binnen 2 weken na uw aanvraag per post.

  Zie ook

  Gepubliceerd: 31 augustus 2023Laatste wijziging: 4 september 2023