Belastingen

 • Belasting betalen

  Betaalmogelijkheden, betalingsregeling, gespreid betalen via automatische incasso, belasting te laat betaald.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Aanvragen kwijtschelding, hoeveel heeft u te besteden, hoe wordt vermogen bepaald.

 • Belastingen en heffingen

  Overzicht van alle belastingsoorten, heffingen en regelgeving.

 • Bezwaar, beroep, ontheffing en teruggaaf belastingen

  Bezwaar maken, in beroep gaan, ontheffingen aanvragen, teruggave leges omgevingsvergunningen aanvragen.

 • Lokale lasten

  Uitleg bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen (voorheen woonlastennota). Hierop staan de onroerendezaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing eigenarendeel.

 • Contact Belastingzaken

  Heeft u een vraag voor Belastingzaken? U kunt bellen, schrijven of een afspraak maken.

 • MijnDenHaag

  Regel uw eigen belastingzaken.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen. De waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u elk jaar van de gemeente krijgt.

 • Informatievideo over uw belastingaanslag

  Interactieve video met uitleg over woz-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting, betalen, betalingsregeling, kwijtschelding, bezwaar maken en wat te doen als u schulden heeft.