Belastingen

 • Belasting betalen

  Betaalmogelijkheden, betalingsregeling, gespreid betalen via automatische incasso, belasting te laat betaald.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van belastingen. U hoeft de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen, of maar voor een deel.

 • Belastingen en heffingen

  Overzicht van alle belastingsoorten, heffingen en regelgeving.

 • Bezwaar, beroep en ontheffing belastingen

  Bezwaar maken, in beroep gaan, ontheffingen aanvragen, teruggave leges omgevingsvergunningen aanvragen.

 • WOZ-waarde

  Berekening WOZ-waarde, WOZ-waarde opvragen, WOZ-waardeloket, taxatieverslag opvragen

 • Lokale lasten

  Uitleg bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen (voorheen woonlastennota). Hierop staan de onroerendezaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing eigenarendeel.

 • Contact Belastingzaken

  Heeft u een vraag voor belastingzaken? U kunt bellen, schrijven of een afspraak maken.

 • MijnDenHaag

  Regel uw eigen belastingzaken.