Uitkering of bijstand

 • Regels bijstandsuitkering

  Regels bij een bijstandsuitkering, uitbetaaldata, taaleis, hoogte vermogen, werken met een uitkering

 • Uitkering of bijstand aanvragen

  Bijstandsuitkering aanvragen, bijzondere bijstand aanvragen, uitkering bij werkloosheid

 • Wijzigingen in uitkering of bijstand doorgeven

  Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven, vertrek en terugkeer verblijf of vakantie buitenland melden.

 • Uitkering of bijstand voor ondernemers

  Hulp voor startende ondernemers, bijstand voor gevestigde ondernemers aanvragen, Bbz aanvragen, hulp bij het stoppen met uw onderneming, IOAZ aanvragen, lening bedrijfskrediet, ondernemerskrediet, Tozo-regeling coronacrisis

 • Melding maken

  Fraude met een bijstandsuitkering melden, verdringing op de arbeidsmarkt melden.

 • TONK-regeling aanvragen

  De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor mensen van wie het inkomen door de coronamaatregelen 15% of meer is gedaald. Bijvoorbeeld doordat u (deels) werkloos werd of doordat de omzet van uw eigen bedrijf is gedaald.