Uitkering of bijstand

 • Regels bijstandsuitkering

  Regels bij een bijstandsuitkering, uitbetaaldata, taaleis, hoogte vermogen, werken met een uitkering

 • Uitkering of bijstand aanvragen

  Bijstandsuitkering aanvragen, bijzondere bijstand aanvragen, uitkering bij werkloosheid

 • Wijzigingen in uitkering of bijstand doorgeven

  Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven, vertrek en terugkeer verblijf of vakantie buitenland melden.

 • Uitkering of bijstand voor ondernemers

  Hulp voor startende ondernemers, bijstand voor gevestigde ondernemers aanvragen, Bbz aanvragen, hulp bij het stoppen met uw onderneming, IOAZ aanvragen, lening bedrijfskrediet, ondernemerskrediet, Tozo-regeling coronacrisis

 • Energietoeslag aanvragen

  De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor energietoeslag.

 • Melding maken

  Fraude met een bijstandsuitkering melden, verdringing op de arbeidsmarkt melden.

 • Bereken uw recht

  De gemeente heeft allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Met Bereken uw recht ziet u welke regelingen voor u belangrijk kunnen zijn.