Taaleis in de bijstand

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan wil de overheid dat u voldoende Nederlands kunt verstaan, lezen, spreken en schrijven. Werk vinden is makkelijker als u de Nederlandse taal beheerst.

U beheerst het Nederlands voldoende als u Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd, bijvoorbeeld:

  • basisschool of middelbare school
  • praktijkonderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • mbo-, hbo- of wo-opleiding
  • particulier onderwijs in het buitenland
  • inburgeringstraject

Taalniveau aantonen

De gemeente vraagt u in een verklaring aan te geven of u Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd of een inburgeringsdiploma heeft. U spreekt dan voldoende Nederlands en voldoet aan de taaleis. De gemeente kan deze verklaring controleren. U vult deze verklaring in als u een afspraak heeft over uw uitkering bij de gemeente.

Taaltoets

Heeft u geen of onvoldoende Nederlandstalig onderwijs gevolgd? Dan kan de gemeente u uitnodigen voor een taaltoets. Deze toets is gratis.

Nederlands verbeteren

Is uw Nederlands onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om uw Nederlands te verbeteren. Bijvoorbeeld door een taalcursus te volgen of door zelfstudie. U maakt hierover afspraken met een medewerker van de gemeente.

Gevolgen voor de uitkering

Wilt u uw Nederlands niet verbeteren? Of spant u zich onvoldoende in? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Meer hierover leest u op de pagina Begin link: regels en plichten bij een bijstandsuitkering, einde link. .

Lukt het u niet om uw Nederlands te verbeteren ondanks dat u uw afspraken bent nagekomen? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.

Participatiewet

De taaleis is onderdeel van de Participatiewet. Vraagt u op of na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan geldt de taaleis. Had u al een bijstandsuitkering in 2015? Dan geldt de taaleis vanaf 1 juli 2016.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

In pdf’s hieronder vindt u informatie over de taaleis in het Arabisch en Turks.

الاشتراطات اللغوية

(PDF, 146,4 KB)

Yardım almak için dil gereklilikleri

(PDF, 65,6 KB)

Er is ook informatie over de taaleis in het Begin link: Frans, einde link. en het Begin link: Engels, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070