Verdringing op de arbeidsmarkt melden

Vermoedt u dat u door bepaalde omstandigheden geen werk vindt of uw baan kwijtraakt? Of bent u werkgever en merkt u dat uw bedrijf last heeft van bepaalde regelingen voor de arbeidsmarkt? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Verdringing.

Voorbeelden van omstandigheden en regelingen die verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaken zijn:

  • Iemand raakt zijn baan kwijt doordat het goedkoper is voor zijn werkgever om met subsidie een werkzoekende in te huren.
  • Er verdwijnen betaalde banen voor werkzoekenden omdat mensen met behoud van hun uitkering het werk mogen doen.

Vermoedt u dat u te maken heeft met verdringing op de arbeidsmarkt, dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Verdringing. Dit meldpunt is bedoeld voor meldingen in de regio Haaglanden. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid beheert de meldingen en zorgt ervoor dat meldingen uit Den Haag naar de gemeente worden doorgestuurd.

U kunt geen melding doen als u op de arbeidsmarkt gediscrimineerd wordt vanwege bijvoorbeeld uw leeftijd of afkomst. Meldingen van arbeidsmarktdiscriminatie kunt u doen bij Begin externe link: www.denhaagmeldt.nl(Externe link), einde externe link..

Heeft u nog vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

De gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben samen met de vakbond FNV het meldpunt opgezet.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070