Bijstand en werken

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) gaat werken.

Als u gaat werken wordt uw uitkering lager. Of uw uitkering wordt stopgezet. Dat hangt af van hoeveel u verdient.

Gaat u weer werken? Of verandert er iets in uw situatie? Voorkom dat u geld moet terugbetalen: geef veranderingen direct door aan de gemeente via het Wijzigingsformulier.

Soms mag u naast een uitkering extra verdienen. U mag dan een deel van uw inkomsten uit werk houden. De gemeente wil zo mensen aanmoedigen dat ze vanuit een uitkering gaan werken. Lees hieronder:

  • hoeveel inkomsten u naast uw uitkering mag houden
  • wanneer u wel of geen recht meer heeft op een uitkering

Gaat u (weer) werken? Dan zijn 2 situaties mogelijk.

  • U gaat meer verdienen dan de bijstandsnorm. De gemeente kijkt of u nog recht heeft op een uitkering.
  • U gaat minder verdienen dan de bijstandsnorm. De gemeente vult uw inkomen aan zodat u er niet op achteruit gaat.

Soms mag u naast uw bijstandsuitkering extra geld verdienen. Dit extra inkomen uit werk wordt dan niet ingehouden op uw uitkering. Dit heet vrijlating van inkomsten. U hoeft vrijlating niet aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vrijlating vanzelf. U krijgt geen vrijlating als u een eigen onderneming heeft. Lees hier meer over onder Bijstand en ondernemen.

  • Bent u 27 jaar of ouder? Dan mag u maximaal 6 maanden 25% van uw netto-inkomen houden, tot maximaal € 249 per maand (in 2023).
  • Bent u getrouwd? Dan geldt vrijlating voor elke partner apart.

Vrijlating alleenstaande ouders

Bent u 27 jaar of ouder? En bent u een alleenstaande ouder die zorgt voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan mag u 6 maanden 25% van uw netto-inkomen houden, tot maximaal € 249 per maand (in 2023). Na deze 6 maanden mag u maximaal 30 maanden 12,5% van uw netto-inkomsten houden. Dat is maximaal € 155,74 per maand (in 2023).

Vrijlating als uw werkgever loonkostensubsidie krijgt

Loonkostensubsidie is een bedrag dat werkgevers van de overheid krijgen als ze een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen.

  • Bent u jonger dan 27 jaar? En krijgt uw werkgever loonkostensubsidie? Dan mag u boven op uw uitkering 12 maanden 15% van uw netto-inkomsten houden. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 155,56 per maand (in 2023). Na 12 maanden bepaalt de gemeente opnieuw of u vrijlating krijgt.
  • Bent u 27 jaar of ouder? Krijgt uw werkgever loonkostensubsidie en heeft u 6 maanden een vrijlating van 25% gehad? Dan mag u boven op uw uitkering 12 maanden 15% van uw netto-inkomsten houden. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 155,56 per maand (in 2023). Na 12 maanden bepaalt de gemeente opnieuw of u nog vrijlating krijgt.

Vrijlating om medische reden

Heeft u gezondheidsklachten en kunt u daardoor niet meer dan 30 uur per week werken? Dan mag u naast uw uitkering 15% van uw netto-inkomsten houden, tot maximaal € 157,96 per maand (in 2023).

Deze vrijlating moet u zelf aanvragen. De gemeente kan dan een medisch onderzoek voor u aanvragen bij UWV. Blijkt daaruit dat u in een bepaalde periode minder kunt werken? Dan mag u voor die periode naast uw uitkering 15% van uw netto-inkomsten houden.

Een bedrijf beginnen vanuit de bijstand is ook mogelijk. U heeft dan toestemming nodig. Bespreek uw plan met uw werkconsulent of consulent participatie.

Uw consulent meldt u aan bij Bureau Zelfstandigen. Zij gaan met u in gesprek. In dat gesprek wordt besproken wat uw plannen zijn. Hoe u denkt inkomen uit uw bedrijf te krijgen. En wat u nodig heeft om uw bedrijf te starten.

Is uw plan levensvatbaar, dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering. Op de pagina Bijstand voor startende ondernemers leest u daar meer over.

Ook als u (nog) niet voldoet aan de regels voor een Bbz-uitkering kunt u misschien uw eigen bedrijf starten. Bijvoorbeeld omdat u minder dan 20 uur per week kunt werken. Bespreek dit met uw consulent.

U mag zich pas inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als u toestemming heeft van Bureau Zelfstandigen. Het kan gevolgen hebben voor uw uitkering als u dat eerder doet.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070