Bijstand en werken

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) gaat werken.

Als u gaat werken wordt uw uitkering lager. Of uw uitkering wordt stopgezet. Dat hangt af van hoeveel u verdient.

Gaat u weer werken? Of verandert er iets in uw situatie? Voorkom dat u geld moet terugbetalen: geef veranderingen direct door aan de gemeente via het Begin link: Wijzigingsformulier, einde link. .

Soms mag u naast een uitkering extra verdienen. U mag dan een deel van uw inkomsten uit werk houden. De gemeente wil zo mensen aanmoedigen dat ze vanuit een uitkering gaan werken. Lees hieronder:

 • hoeveel inkomsten u naast uw uitkering mag houden
 • wanneer u wel of geen recht meer heeft op een uitkering

Gaat u (weer) werken? Dan zijn 2 situaties mogelijk.

 • U gaat meer verdienen dan de bijstandsnorm. De gemeente kijkt of u nog recht heeft op een uitkering.
 • U gaat minder verdienen dan de bijstandsnorm. De gemeente vult uw inkomen aan zodat u er niet op achteruit gaat.

Soms mag u naast uw bijstandsuitkering extra geld verdienen. Dit extra inkomen uit werk wordt dan niet ingehouden op uw uitkering. Dit heet vrijlating van inkomsten. U hoeft vrijlating niet aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vrijlating vanzelf. U krijgt geen vrijlating als u een eigen onderneming heeft. Lees hier meer over onder Begin link: Bijstand en ondernemen, einde link. .

Let op: deze bedragen wijzigen ieder halfjaar. Dit zijn de bedragen van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.
 • Bent u 27 jaar of ouder? Dan mag u maximaal 6 maanden 25% van uw netto-inkomen houden, tot maximaal € 264 per maand.
 • Bent u getrouwd? Dan geldt vrijlating voor elke partner apart.

Vrijlating alleenstaande ouders

Bent u 27 jaar of ouder? En bent u een alleenstaande ouder die zorgt voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan mag u 6 maanden 25% van uw netto-inkomen houden, tot maximaal € 264 per maand. Na deze 6 maanden mag u maximaal 30 maanden 12,5% van uw netto-inkomsten houden. Dat is maximaal € 164,73 per maand.

Vrijlating als uw werkgever loonkostensubsidie krijgt

Loonkostensubsidie is een bedrag dat werkgevers van de overheid krijgen als ze een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen.

 • Bent u jonger dan 27 jaar? En krijgt uw werkgever loonkostensubsidie? Dan mag u boven op uw uitkering 12 maanden 15% van uw netto-inkomsten houden. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 167,07 per maand. Na 12 maanden bepaalt de gemeente opnieuw of u vrijlating krijgt.
 • Bent u 27 jaar of ouder? Krijgt uw werkgever loonkostensubsidie en heeft u 6 maanden een vrijlating van 25% gehad? Dan mag u boven op uw uitkering 12 maanden 15% van uw netto-inkomsten houden. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 167,07 per maand. Na 12 maanden bepaalt de gemeente opnieuw of u nog vrijlating krijgt.

Vrijlating om medische reden

Heeft u gezondheidsklachten en kunt u daardoor niet meer dan 30 uur per week werken? Dan mag u naast uw uitkering 15% van uw netto-inkomsten houden, tot maximaal € 264,14 per maand.

Deze vrijlating moet u zelf aanvragen. De gemeente kan dan een medisch onderzoek voor u aanvragen bij UWV. Blijkt daaruit dat u in een bepaalde periode minder kunt werken? Dan mag u voor die periode naast uw uitkering 15% van uw netto-inkomsten houden.

Vrijlating IOAW en IOAZ

Heeft u een IOAW/IOAZ-uitkering? Dan heeft u ook recht deze vrijlatingen. Alleen zijn de vrijlatingen gebaseerd op bruto-inkomsten. Voor u gelden de volgende maximumbedragen:

 • Algemene vrijlating (25%): € 418,46
 • Vrijlating om medische redenen: € 264,14
 • Vrijlating als uw werkgever loonkostensubsidie krijgt: € 167,07
 • Vrijlating voor alleenstaande ouders: € 260,02

Een bedrijf beginnen vanuit de bijstand is ook mogelijk. U heeft dan toestemming nodig. Bespreek uw plan met uw werkconsulent of consulent participatie.

Uw consulent meldt u aan bij Bureau Zelfstandigen. Zij gaan met u in gesprek. In dat gesprek wordt besproken wat uw plannen zijn. Hoe u denkt inkomen uit uw bedrijf te krijgen. En wat u nodig heeft om uw bedrijf te starten.

Is uw plan levensvatbaar, dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering. Op de pagina Begin link: Bijstand voor startende ondernemers, einde link. leest u daar meer over.

Ook als u (nog) niet voldoet aan de regels voor een Bbz-uitkering kunt u misschien uw eigen bedrijf starten. Bijvoorbeeld omdat u minder dan 20 uur per week kunt werken. Bespreek dit met uw consulent.

U mag zich pas inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als u toestemming heeft van Bureau Zelfstandigen. Het kan gevolgen hebben voor uw uitkering als u dat eerder doet.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070