Bijstand voor startende ondernemers aanvragen

Bent u een startende ondernemer en heeft u nog niet genoeg inkomen om van te leven? Dan kunt u misschien een tijdelijke Bbz-uitkering aanvragen.

Een Bbz-uitkering voor startende ondernemers is:

 • een maandelijkse aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau
 • een tijdelijke uitkering
 • een lening zonder rente, die u misschien (deels) moet terugbetalen
 • alleen voor startende ondernemers met een ondernemersplan voor een levensvatbare onderneming

U bent startend ondernemer als u nog niet bent begonnen met uw bedrijf. Of als u korter dan 1,5 jaar onderneemt.

Kunt u een Bbz-uitkering krijgen? Dan wordt uw inkomen tijdelijk aangevuld tot de voor u geldende Begin externe link: bijstandsnorm(Externe link), einde externe link.. Een Bbz-uitkering is een lening (zonder rente), die u misschien voor een deel of helemaal moet terugbetalen.

Zo werkt de Bbz-uitkering

Het inkomen uit uw bedrijf kan per maand verschillen. Daarom maakt de gemeente samen met u een schatting van uw inkomen. En vult dat inkomen aan tot Begin externe link: bijstandsniveau(Externe link), einde externe link..

Na afloop van het boekjaar vindt de verrekening plaats. De gemeente kijkt dan naar uw bedrijfsresultaat in dat jaar. En bepaalt of u de uitkering heeft gekregen waar u recht op had:

 • Heeft u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u minder uitkering gekregen dan waar u recht op had. U krijgt dan een nabetaling.
 • Heeft u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u een te hoge uitkering ontvangen. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen. U hoeft hierbij geen rente te betalen.

Onderzoek levensvatbaarheid

U kunt alleen een Bbz-uitkering krijgen als uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat uw onderneming binnen 3 jaar genoeg inkomen moet hebben. U heeft dan genoeg inkomen om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.

Als u een Bbz-uitkering aanvraagt, onderzoekt de gemeente eerst de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Ze herhaalt dat onderzoek elke 6 maanden. De gemeente kan uw uitkering eerder stoppen als daar een reden voor is.

Krijgt u een bijstandsuitkering en wilt u starten als zelfstandig ondernemer? Dan kan de gemeente u helpen met advies, begeleiding, een tijdelijke Bbz-uitkering of startkapitaal voor uw bedrijf.

Eerst een Bbz-uitkering, daarna starten

Wilt u een bedrijf starten? Dan moet uw Bbz-aanvraag eerst zijn goedgekeurd. Anders vervalt uw huidige bijstandsuitkering. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en een voorbereidingstraject doorlopen. Bespreek uw idee daarom eerst met uw consulent.

Voorbereidingstraject

Op de pagina Begin link: Hulp voor startende ondernemers met een uitkering, einde link. vindt u meer informatie over het voorbereidingstraject. En hoe u zich kunt aanmelden.

Na het succesvol afronden van het voorbereidingstraject Zelfstandig Ondernemerschap kunt u een Bbz-uitkering aanvragen. Daarnaast kunt u misschien een starterskrediet krijgen. De gemeente beoordeelt hiervoor uw ondernemingsplan op levensvatbaarheid.

Ontvangt u een uitkering van het UWV? Bespreek uw plannen dan met uw arbeidsdeskundige van het UWV. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

 • U woont in Nederland.

 • U heeft het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven. Uw (gezamenlijke) inkomen is lager dan de voor u geldende Begin externe link: bijstandsnorm(Externe link), einde externe link.. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • U heeft geen spaargeld of ander beschikbaar vermogen. En u kunt geen lening krijgen van een bank.
 • Als u al een bedrijf heeft:

  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.

  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en het werk wordt vooral in Nederland uitgevoerd.
  • U heeft alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn.

  • U heeft zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf. En u draagt de financiële risico’s.

Voor startende ondernemers gelden extra voorwaarden:

 • U bent uw bedrijf nog niet begonnen. Of u onderneemt korter dan 1,5 jaar.
 • U heeft voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV of u raakt binnenkort werkloos.
 • U heeft een ondernemingsplan.
 • Uw bedrijf is binnen 3 jaar levensvatbaar.

 • Heeft een bijstandsuitkering? Dan kunt u contact opnemen met uw consulent van Den Haag Werkt. Uw consulent meldt u dan aan voor de startersbijeenkomst bij Bureau Zelfstandigen.
 • Bent u korter dan 1,5 jaar geleden met uw bedrijf gestart of heeft u een UWV-uitkering? Neem dan contact op met Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Is uw aanvraag compleet en heeft u alle gevraagde documenten ingeleverd? Dan hoort u binnen 13 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Dit kan langer duren als er extra onderzoek nodig is naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Dan hoort u binnen 26 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan duurt het voorbereidingstraject maximaal 6 maanden. Na dit voorbereidingstraject kunt u een Bbz-aanvraag doen.

Deeltijd-ondernemen met een bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering? En kunt u niet meer dan 20 uur per week werken? Ook dan is het mogelijk om als ondernemer aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Bijstand en werken, einde link. .

Geld lenen van de gemeente

Heeft u geld nodig waarmee u het bedrijf op kunt starten? Dan kunt u misschien een bedrijfskrediet voor startende ondernemers aanvragen. Lees meer op de pagina Begin link: Bbz-bedrijfskrediet aanvragen, einde link. .

Bbz-begrippen uitgelegd

Komt u in alle informatie over de Bbz begrippen tegen die nieuw voor u zijn? Kijk dan in de Begin link: Bbz-begrippenlijst, einde link. .

Heeft u nog vragen of andere hulp nodig? De gemeente helpt u graag naar een geschikte oplossing. Bel met de Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070