Doelgroepverklaring voor loonkostenvoordeel 56+ aanvragen

Bent u 56 jaar of ouder, had u een uitkering en gaat u weer werken? Vraag dan een doelgroepverklaring aan. Uw werkgever kan dan een bijdrage krijgen voor uw loonkosten.

U krijgt een doelgroepverklaring als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan tussen de 56 jaar en de AOW-leeftijd.
  • U heeft in de kalendermaand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Bijstand, IOAW of IOAZ).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U heeft een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.

Aanvraagformulier Doelgroepverklaring

(PDF, 84,1 KB)

Of stuur het formulier per post naar:

Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Afdeling Backoffice WSP
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Doelgroepverklaring aan werkgever geven

Heeft u de doelgroepverklaring gekregen? Geef dan een kopie aan uw werkgever.
Wilt u dat de gemeente de doelgroepverklaring naar uw werkgever stuurt? Kruis deze optie dan aan op het aanvraagformulier. U hoeft de verklaring dan niet zelf aan uw werkgever te geven.

De gemeente stuurt de doelgroepverklaring ook naar het UWV.

U ontvangt de doelgroepverklaring binnen 8 weken.

Heeft u vragen over de doelgroepverklaring? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070