Fraude met bijstandsuitkering melden

Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

U kunt uitkeringsfraude ook telefonisch melden via de Tiplijn (070) 353 79 71 of per post sturen naar:

Gemeente Den Haag
t.a.v. afdeling Handhaving & Fraudebestrijding
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

De afdeling Handhaving & Fraudebestrijding onderzoekt de melding. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070