Overzicht Ooievaarsregelingen

Rondkomen van een minimuminkomen is niet altijd makkelijk. Daarom heeft de gemeente maatregelen bedacht zodat iedere Hagenaar mee kan blijven doen aan de samenleving. Op deze pagina staat een overzicht van de voorzieningen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden of een voorziening aanvragen? Lees dan de informatie op de achterliggende pagina's.

Voor iedereen met een laag inkomen

Haagse zorgverzekering 

De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars voor een voordelige zorgverzekering.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een aanvulling op uw inkomen voor het doen van grote noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een koelkast, eettafel of bankstel.

Individuele studietoeslag

Bent u student tussen de 18 en 30 jaar en heeft u een beperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele studietoeslag. De gemeente geeft individuele studietoeslag in de vorm van bijzondere bijstand.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u langdurig ziek of gehandicapt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de gemeente.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten die aantoonbaar onvoorzien of noodzakelijk zijn. De gemeente geeft bijzondere bijstand als gift of als renteloze lening.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Afhankelijk van uw situatie, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Toeslagen van de Belastingdienst 

U heeft mogelijk recht op andere toeslagen van de Belastingdienst. Zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst geeft informatie over hoe u deze toeslagen kunt aanvragen.

  € 750 tegoed voor sloop brommer of snorfiets

  Als u een brommer of snorfiets laat slopen krijgt een Haagse Ooievaarspashouder van de gemeente een tegoed van € 750. Zonder geldige Ooievaarspas is het tegoed € 400. Dit tegoed kunt u gebruiken voor een schonere vorm van vervoer. Haagse Ooievaarspashouders van 16 jaar en ouder hebben eenmalig recht op dit tegoed. Let op: vanaf 1 december 2020 mogen 2-takt brommers en snorfietsen van voor 1 januari 2011 niet meer rijden in Den Haag.
  Lees meer over deze regeling.

  Ooievaarspas

  Met de Ooievaarspas krijgt u korting op activiteiten zoals cursussen, sport en culturele uitjes. Maar ook op voetverzorging van de pedicure, warme maaltijden bij Haagse zorginstellingen, kleding, schoolspullen en (sport)materiaal voor kinderen.

  Kinderen

  Tegemoetkoming kinderopvang

  Voor de kosten van kinderopvang kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Als aanvulling daarop kunt u een tegemoetkoming kinderopvang aanvragen bij de gemeente.

  Peuteropvang

  Een peuteropvang is een samenwerking tussen een kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal en een basisschool. Zij werken samen aan 1 leerzaam programma.

  Speelgoedbon

  Jonge kinderen kunnen een speelgoedbon krijgen voor hun verjaardag. Lees meer op de website van Stichting Leergeld.

  Ouderbijdrage

  Scholen vragen aan ouders vaak een extra bijdrage voor bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of een schoolreisje. Dit is de ouderbijdrage. Kunt u dit bedrag niet betalen? Lees dan meer over de regeling voor de ouderbijdrage.

  Squla-thuisabonnement

  Squla is een online programma om op school en thuis te leren en oefenen. Voor leerlingen van groep 4, 5 en 6 zijn er Squla –thuisabonnementen.

  Schoolspullenpas

  Kinderen hebben schoolspullen nodig om mee te kunnen doen in de klas. Daarom is er een schoolspullenpas voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kunnen zij bij verschillende winkels schoolspullen kopen die op de schoolspullenlijst staan. Stichting leergeld Den Haag stuurt eind mei de aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. U leest hier meer over op de website van Stichting Leergeld.

  Digitale middelen

  Heeft uw kind een computer, laptop of tablet nodig voor school? En kunt u dit niet betalen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld.

  Materiaal/kleding voor lidmaatschap

  Heeft u een kind van 4 jaar of ouder (nog geen 18) met een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind lid van een (sport)club of organisatie die is aangesloten bij de Ooievaarspas ? Dan kunt u via Stichting Leergeld een aanvraag indienen voor materialen die nodig zijn om mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld sportkleding of een muziekinstrument.

  Winterkledingpas

  Met de winterkledingpas kunt u bij verschillende winkels warme kleding en schoenen voor uw kind kopen. In oktober, november en december leest u hier meer over op de website van Stichting Leergeld.

  Fiets

  U kunt via Stichting Leergeld kijken of uw kind in aanmerking komt voor een fiets. Voor een nieuwe fiets betaalt u een eigen bijdrage.

  Reizen met HTM

  Speciaal voor jongeren is er de openbaar vervoerspas. Hiermee is reizen met het openbaar vervoer via HTM gratis tijdens de weekenden en vakanties. Kijk voor de voorwaarden op de website van Stichting Leergeld.

  Gratis identiteitskaart voor jongeren met een Ooievaarspas

  Iedereen heeft een identificatieplicht in de zorg of tijdens het reizen met het openbaar vervoer. Dit geldt ook voor kinderen. Jonge Haagse Ooievaarspashouders vanaf 12 jaar krijgen gratis eenmalig een Nederlandse identiteitskaart.

  Ouderen

  Korting op voetverzorging door pedicure

  Haagse Ooievaarspashouders van 70 jaar en ouder kunnen iedere 2 maanden met korting naar de pedicure. Lees meer over de Ooievaarspas.

  Korting op warme maaltijden

  Haagse 65+'ers en gehandicapten kunnen in de restaurants van Haagse zorginstellingen terecht voor een warme maaltijd.

  Gratis reizen in Den Haag

  Woont u in Den Haag en heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? En heeft u een geldige Ooievaarspas en een persoonlijke OV-chipkaart? Dan is het mogelijk dat u elke dag gratis kunt reizen in Den Haag met het openbaar vervoer van HTM.

  Gepubliceerd: 14 mei 2019Laatste wijziging: 6 februari 2020