Overzicht Ooievaarsregelingen

Mensen met een laag inkomen hebben vaak recht op speciale regelingen. We noemen ze Ooievaarsregelingen. Bekijk waar u recht op heeft.

Belangrijke informatie: Uw situatie en inkomen bepalen of u in aanmerking komt voor de regelingen op deze pagina. Wilt u direct weten welke Ooievaarsregelingen voor u gelden? Beantwoord de vragen in de checklist.

Checklist invullen

Op deze pagina vindt u Ooievaarsregelingen voor iedereen met een laag inkomen, en speciale regelingen voor mensen met kinderen, langdurig zieken en mensen met een beperking en voor ouderen.

Regelingen voor iedereen met een laag inkomen

 • Met de gratis Ooievaarspas krijgt u korting op allerlei leuke en leerzame activiteiten. Lees meer over de Ooievaarspas en vraag hem aan.
 • Deze zorgverzekering is speciaal voor mensen met een laag inkomen. U betaalt geen of minder eigen risico. De gemeente vergoedt in veel gevallen zelfs een deel van de premie.

  Lees meer over de Haagse zorgverzekering.

 • Moet u iets duurs kopen? Bijvoorbeeld voor een koelkast, tafel of bankstel? Dan heeft u misschien recht op een aanvulling op uw inkomen.

  Lees meer over de individuele inkomenstoeslag.

 • Moet u onverwacht veel geld betalen? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand.

  Lees meer over bijzondere bijstand.

 • Als u een laag inkomen heeft, kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. U betaalt dan niets of maar een deel van de belasting.

  Lees meer over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • U heeft misschien recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

  Lees meer over toeslagen en hoe u die kunt aanvragen op de website van de Belastingdienst.

Regelingen voor mensen met kinderen

 • Heeft u een bijstandsuitkering en gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen van de Belastingdienst. U kunt daarbij ook bij de gemeente een tegemoetkoming (vergoeding) in de kosten aanvragen.

 • Voorschool is opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Sommige ouders betalen daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Heeft u een Ooievaarspas? Dan is de voorschool gratis.

  Lees meer over de voorschool.

 • Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen. Stichting Leergeld heeft verschillende gratis regelingen voor ouders met een laag inkomen. Bijvoorbeeld:

  Bekijk het aanbod en lees meer informatie op de website van stichting Leergeld.

 • In de zorg en het openbaar vervoer moet iedereen een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Dat geldt ook voor jongeren. Daarom kunnen Haagse Ooievaarspashouders van 12 tot en met 17 jaar 1 keer een gratis identiteitskaart aanvragen.

  Lees meer over de gratis Nederlandse identiteitskaart.

Regelingen voor langdurig zieken en mensen met een beperking

 • Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Dan heeft u misschien extra kosten. U kunt daarvoor een tegemoetkoming (vergoeding) aanvragen bij de gemeente.

  Lees meer over de Vergoeding langdurig zieken of gehandicapten.

 • Bent u student, tussen 18 en 30 jaar oud en heeft u een beperking? Dan heeft u misschien recht op een toeslag van de gemeente.

  Lees meer over de studietoeslag.

Regelingen voor ouderen

 • Woont u in Den Haag, bent u 70 jaar of ouder en heeft u een Ooievaarspas? Dan kunt u 8 keer per jaar met korting naar de pedicure.

  Lees meer over de Ooievaarspas.

 • Lukt het niet om zelf eten te maken? AOW’ers en mensen met een beperking die een Ooievaarspas hebben kunnen een goedkope warme maaltijd krijgen in de restaurants van Haagse zorginstellingen.

  Lees meer over ondersteuning bij de maaltijd.

 • Krijgt u AOW, woont u in Den Haag en heeft u recht op een Ooievaarspas? Dan mag u gratis met de bus, tram of RandstadRail. U heeft hiervoor wel een OV-chipkaart op naam nodig.

  Lees meer over gratis reizen in Den Haag.

Gepubliceerd: 29 oktober 2020Laatste wijziging: 29 augustus 2023