Kunstenplan

De gemeente maakt elke 4 jaar een plan voor kunst en cultuur in de stad. Daarin staat wat zij de komende jaren belangrijk vindt en welke culturele organisaties voor 4 jaar subsidie krijgen. Dit plan heet het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur of Kunstenplan.

Iedere 4 jaar verdeelt de gemeente deze subsidies. De culturele organisaties in de stad kunnen ze dus ook elke 4 jaar aanvragen.

Subsidies aan culturele instellingen 2025 - 2028

Om het nieuwe Kunstenplan 2025-2028 te kunnen maken, bepalen het college en de gemeenteraad wat zij belangrijk vinden in het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028. Dat kader stelt de gemeenteraad in september 2023 vast.

De adviescommissie 2025 - 2028, een onafhankelijke adviescommissie van experts op het gebied van kunst en cultuur beoordeelt de aanvragen. Voor de zomer van 2024 adviseert de adviescommissie het college over de verdeling van de subsidies. In september 2024 beslist uiteindelijk het college hierover, door het vaststellen van het Kunstenplan 2025 - 2028.

Lees hoe de gemeente het Kunstenplan voorbereidt in het Procesvoorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028.

Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028

Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 heet Ruimte voor ontwikkeling. Daarin staat:

 • wat de gemeente met cultuur wil

 • hoe de commissie de aanvragen voor subsidie moet beoordelen

 • hoeveel geld er is en waar de gemeente dat aan wil uitgeven.

Wilt u subsidie aanvragen? Lees het beleidskader en de regelingen voor subsidie dan goed door. 

Regelingen voor subsidies vanaf september 2023 bekend

De gemeente maakt in september 2023 bekend wat precies de regels worden voor deze 2 subsidies:

 • Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028 - categorie B (vanaf september 2023). Deze subsidie is geschikt voor de meeste organisaties.
 • Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028 - categorie C (vanaf september 2023). Deze subsidie is alleen geschikt voor grote organisaties met een onmisbare functie op cultureel gebied.

Subsidieverantwoording Kunstenplan 2021-2024

Organisaties die subsidie hebben gekregen in de periode 2021-2024, moeten jaarlijks verantwoorden wat ze daarmee hebben gedaan. Voor de verantwoording van subsidies vanuit het Kunstenplan 2021-2024 gelden de vaste regels voor gemeentesubsidies:

Lees meer op de pagina Wet- en regelgeving subsidies.

  Meer informatie

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres: kunstenplan@denhaag.nl. Wilt u het nieuws over het Kunstenplan volgen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Cultuurbeleid.

  Gepubliceerd: 28 juli 2023Laatste wijziging: 8 augustus 2023