Kunstenplan

De gemeente maakt elke 4 jaar een plan voor kunst en cultuur in de stad. Daarin staat wat zij de komende jaren belangrijk vindt en welke culturele organisaties voor 4 jaar subsidie krijgen. Dit plan heet het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur of Kunstenplan.

Iedere 4 jaar verdeelt de gemeente deze subsidies. De culturele organisaties in de stad kunnen ze dus ook elke 4 jaar aanvragen.

Subsidies aan culturele instellingen 2025 – 2028

Om het nieuwe Kunstenplan 2025-2028 te kunnen maken, bepalen het college en de gemeenteraad wat zij belangrijk vinden in het Begin externe link: Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028(Externe link), einde externe link.. Dat kader stelt de gemeenteraad in september 2023 vast.

De adviescommissie 2025 – 2028, een onafhankelijke adviescommissie van experts op het gebied van kunst en cultuur beoordeelt de aanvragen. Voor de zomer van 2024 adviseert de adviescommissie het college over de verdeling van de subsidies. In september 2024 beslist uiteindelijk het college hierover, door het vaststellen van het Kunstenplan 2025 – 2028. 

Lees hoe de gemeente het Kunstenplan voorbereidt in het Begin externe link: Procesvoorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028(Externe link), einde externe link..

Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028

Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 heet Ruimte voor ontwikkeling. Daarin staat:

  • wat de gemeente met cultuur wil
  • hoe de commissie de aanvragen voor subsidie moet beoordelen
  • hoeveel geld er is en waar de gemeente dat aan wil uitgeven.

Wilt u subsidie aanvragen? Lees het beleidskader en de regelingen voor subsidie dan goed door. 

Toelichting op de meerjarige subsidies kunst en cultuur 2025 – 2028

Welke meerjarige subsidies kunst en cultuur zijn er? Wie kan deze subsidies aanvragen en hoe werkt dat? In onderstaande video wordt dit duidelijk uitgelegd.

Subsidieregelingen kunst en cultuur 2025 – 2028

De subsidieregeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Subsidieverantwoording Kunstenplan 2021-2024

Organisaties die subsidie hebben gekregen in de periode 2021-2024, moeten jaarlijks verantwoorden wat ze daarmee hebben gedaan. Voor de verantwoording van subsidies vanuit het Kunstenplan 2021-2024 gelden de vaste regels voor gemeentesubsidies:

Lees meer op de pagina Begin link: Wet- en regelgeving subsidies, einde link. .

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres: Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link. . Wilt u het nieuws over het Kunstenplan volgen? Meld u dan aan voor de Begin externe link: nieuwsbrief Cultuurbeleid(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070