Kunstenplan

De gemeente maakt elke 4 jaar een plan voor kunst en cultuur in de stad. Daarin staat wat zij de komende jaren belangrijk vindt en welke culturele organisaties voor 4 jaar subsidie krijgen. Dit plan heet het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur of Kunstenplan.

Iedere 4 jaar verdeelt de gemeente deze subsidies. De culturele organisaties in de stad kunnen dus ook elke 4 jaar aanvragen.

Subsidies aan culturele instellingen 2025 – 2028

Om het nieuwe Kunstenplan 2025-2028 te kunnen maken, bepalen het college en de gemeenteraad wat zij belangrijk vinden in het Begin externe link: Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028(Externe link), einde externe link.. Dat kader stelt de gemeenteraad in september 2023 vast.

De adviescommissie 2025 – 2028, een onafhankelijke adviescommissie van experts op het gebied van kunst en cultuur beoordeelt de aanvragen. Voor de zomer van 2024 adviseert de adviescommissie het college over de verdeling van de subsidies. In september 2024 beslist uiteindelijk het college hierover, door het vaststellen van het Kunstenplan 2025 – 2028.

Lees hoe de gemeente het Kunstenplan voorbereidt in het Begin externe link: Procesvoorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028(Externe link), einde externe link..

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028

Op vrijdag 7 juni 2024 heeft de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 het Begin externe link: Advies (RIS319115)(Externe link), einde externe link. overhandigd aan wethouder Saskia Bruines.

De Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 (hierna Adviescommissie 2025-2028) beoordeelde 91 aanvragen. Iedere aanvraag is voorzien van een advies aan het college over het aantal punten voor het wel of niet voldoen aan de criteria en over de hoogte van de subsidie. Het college van B&W past de komende maanden haar ‘vergewisplicht’ toe. Dit betekent dat het college er verantwoordelijk voor is dat het Advies MJB 2025-2028 van de door haar ingeschakelde Adviescommissie 2025-2028 op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat het advies inhoudelijk toereikend is voor een collegebesluit.

Vervolgens stelt het college op basis van dit advies het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 op. Dit ligt naar verwachting dinsdag 10 of 17 september 2024 ter besluitvorming bij het college. Tot aan het collegebesluit vinden er geen gesprekken plaats met het college en ambtenaren die betrekking hebben op de inhoud van uw subsidieaanvraag en/of over het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 van de Adviescommissie 2025-2028. 

Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028

Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 heet Ruimte voor ontwikkeling. Daarin staat:

  • wat de gemeente met cultuur wil
  • hoe de commissie de aanvragen voor subsidie moet beoordelen
  • hoeveel geld er is en waar de gemeente dat aan wil uitgeven.

Wilt u subsidie aanvragen? Lees het beleidskader en de regelingen voor subsidie dan goed door.

Toelichting op de meerjarige subsidies kunst en cultuur 2025 – 2028

Welke meerjarige subsidies kunst en cultuur zijn er? Wie kan deze subsidies aanvragen en hoe werkt dat? In onderstaande video wordt dit duidelijk uitgelegd.

Subsidieregelingen kunst en cultuur 2025 – 2028

De subsidieregelingen B en C zijn gesloten. U kunt daarvoor geen subsidie meer aanvragen.

Subsidieverantwoording Kunstenplan 2021-2024

Organisaties die subsidie hebben gekregen in de periode 2021-2024, moeten jaarlijks verantwoorden wat ze daarmee hebben gedaan. Voor de verantwoording van subsidies vanuit het Kunstenplan 2021-2024 gelden de vaste regels voor gemeentesubsidies:

Lees meer op de pagina Begin link: Wet- en regelgeving subsidies, einde link. .

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres: Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link. . Wilt u het nieuws over het Kunstenplan volgen? Meld u dan aan voor de Begin externe link: nieuwsbrief Cultuurbeleid(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070