Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw huis. Of aanvullend vervoer zoals AV 070. Een aanpassing in uw huis kan u ook helpen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente u hierbij.

Wat is de Wmo?

Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. Veel hulp kunt u zelf regelen. Zonder dat u de gemeente daarvoor nodig heeft. Voor sommige hulp doet u eerst een Wmo-melding. Een medewerker van de gemeente kijkt dan samen met u naar wat u kan en wat u niet kan. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan.

Heeft u al hulp en wilt u die verlengen? Doe dan nog een keer een melding.

Deze hulp regelt u zelf

Sommige hulp regelt u zelf. Denk aan maaltijdbezorging of kleine woningaanpassingen zoals wandbeugels of drempelhulpen. Hier hoeft u geen melding voor te doen. U heeft geen advies van de gemeente nodig. Deze hulp koopt u zelf of vraagt u zelf aan. Bijvoorbeeld in winkels bij u in de wijk. Of organisaties waar u naar toe kunt gaan of die bij u langs komen.
Bijvoorbeeld:

Soms moet u voor deze hulp betalen.

Op de Sociale Kaart staat hulp of zorg in uw buurt. Bijvoorbeeld:

  • koffieochtend in een buurthuis
  • welzijnswerk
  • online boodschappen bestellen en bezorgen
  • klussendienst

Voor welke hulp doet u een melding?

Intensieve of medische zorg

Heeft u de hele dag intensieve zorg of wijkverpleging nodig? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp via de Wmo? Soms moet u hiervoor betalen. Het CAK berekent wat u moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. U betaalt een eigen bijdrage voor:

  • hulp bij het huishouden
  • hulpmiddelen
  • woningaanpassingen
  • AV 070
  • beschermd wonen

Zorg in natura of pgb

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? De gemeente kan dit voor u regelen met zorg in natura. Zelf regelen kan ook. Dit kan met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt geld waarmee u zelf uw hulp inkoopt.

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorgaanbieder. Deze kiest u zelf. De aanbieder heeft een contract met de gemeente. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld. Lees meer op de pagina over zorg in natura.

Pgb

Bij het pgb kiest en regelt u zelf uw hulp. U sluit met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst af. De kosten vraagt u terug bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De zorgaanbieder krijgt het geld van de SVB. U doet zelf de administratie.
Meer informatie hierover leest u op de pagina over het persoonsgebonden budget.

Vrijwilliger en mantelzorger

Buddy

Wilt u vrijwilliger worden en iemand helpen? Bijvoorbeeld iemand begeleiden tijdens een doktersbezoek of helpen met het invullen van een formulier? Word dan een buddy.

Lees meer over een buddy worden op: www.denhaagdoet.nl.

Mantelzorger

Zorgt u 8 uur per week voor iemand anders? Of doet u dit langer dan 3 maanden achter elkaar? Dan bent u mantelzorger. Ook voor u als mantelzorger is er hulp en ondersteuning.

Lees meer op de pagina mantelzorg.

Hulp bij vragen

Komt u er niet uit? Of twijfelt u over welke hulp u nodig heeft? Kom naar een Servicepunt. Een medewerker helpt u verder. Ook de website het Haags Hulpkompas kan u verder helpen.

Gepubliceerd: 8 mei 2018Laatste wijziging: 28 januari 2020