Hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij ‘Veilig Thuis’ op 0800 – 2000 (ook anoniem). Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis helpt bij:

  • huiselijk geweld
  • kindermishandeling
  • verwaarlozing

maar ook bij het vinden van een oplossing voor de gevolgen van:

  • vechtscheidingen
  • geweld door eerwraak
  • huwelijksdwang
  • meisjesbesnijdenis
  • ouderenmishandeling
  • loverboys
  • mensenhandel

Voor wie?

Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken of advies willen. Veilig Thuis geeft advies, maar kan ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een hulpverlener of zorgen voor opvang.

Contact

Maakt u zich zorgen over uw eigen thuissituatie of die van iemand uit uw omgeving? Leest u dan de informatie van het centrale advies- en meldpunt Begin externe link: Veilig Thuis Haaglanden(Externe link), einde externe link. of neem direct Begin externe link: contact(Externe link), einde externe link. met ze op.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070