Werk, bijstand en uitkering

  • Werk vinden

    Op zoek naar werk, werkervaring opdoen, STiP-baan, leerwerkplek, Servicepunt werk en opleiding voor jongeren, leerwerkcheque, doelgroepverklaring

  • Uitkering of bijstand

    Uitbetaaldata, vragen, normbedragen, regels, taaleis, uitkering aanvragen, wijzigingen doorgeven, uitkeringen en bijstand voor ondernemers, energietoeslag aanvragen

  • Hulp bij schulden

    Regels voor aflossen, zelf schuld aflossen of voorkomen, schuldhulpverlening, status van uw lening of schuldregeling bekijken, sociaal raadslieden.

  • Geld lenen

    Belenen bij het Pandhuis, veilingen van het Pandhuis, geld lenen bij de Gemeentelijke Kredietbank, schuldbemiddeling of saneringskrediet.

  • Toeslagen en vergoedingen

    Bijzondere bijstand, inkomstentoeslag, woonkostentoeslag, energietoeslag, tegemoetkoming kinderopvang, tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, individuele studietoeslag

  • Ooievaarspas en Ooievaarsregelingen

    Ooievaarspas, wanneer komt u in aanmerking voor Ooievaarsregelingen, Haagse zorgverzekering, activiteiten aanbieden met de Ooievaarspas.

  • Trainingen en workshops

    De gemeente geeft gratis trainingen en workshops over het omgaan met geld, over schuldhulpverlening en inzicht in uw talenten voor het vinden van werk.