Onveilige verkeerssituaties melden

Ziet u een onveilige plek in het verkeer? Zoals een onoverzichtelijke kruising of gevaarlijke oversteekplaats? Meld deze dan bij de gemeente.

Hoe werkt het

Uw melding kan gaan over een onveilige plek of situatie in het verkeer. Bijvoorbeeld voor voetgangers, fietsers of automobilisten.

Experts op het gebied van verkeer beoordelen de gemelde plek of situatie. Als het nodig is, maakt de gemeente de plek of situatie veiliger.

Wanneer melding doen

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als:

  • u een verkeerssituatie onoverzichtelijk vindt

  • een voorrangsregeling onduidelijk is
  • containers, bomen of struiken het uitzicht belemmeren
  • een weg of fietspad veel hobbels heeft
  • er te hard gereden wordt in uw straat

Nodig bij de melding

Bij de melding heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

  • straatnamen van de onveilige plek

  • omschrijving van wat er gevaarlijk is

  • als u een onveilige plek of situatie voor fietsers meldt: omschrijf dat het om een fietsonvriendelijke situatie gaat

Melden

Meld hieronder een gevaarlijke verkeerssituatie.

Melding doen

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

Binnen 3 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. In de ontvangstbevestiging staat welke afdeling van de gemeente uw melding gaat behandelen.