Onveilige verkeerssituaties melden

Ziet u een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats in Den Haag? Meld dit dan bij de gemeente.

Meldingen over verkeersgedrag worden doorgegeven aan de politie zodat zij kunnen handhaven.

Verkeersdeskundigen beoordelen de gemelde locatie. Als er maatregelen nodig zijn, wordt er een plan gemaakt. Omdat het vaak om kleine aanpassingen gaat, is het efficiƫnter om meer knelpunten tegelijk aan te pakken.

  Wanneer melding doen

  U kunt bijvoorbeeld een melding doen als:

  • u een verkeerssituatie onoverzichtelijk vindt
  • een voorrangsregeling onduidelijk is
  • containers, bomen of struiken het uitzicht belemmeren
  • er te hard gereden wordt in uw straat

  Nodig bij de melding

  Bij de melding heeft het meldpunt de volgende informatie van u nodig:

  • straatnamen van de onveilige plek
  • omschrijving van wat er gevaarlijk is

  Melden

  Gebruik onderstaande groene button om een gevaarlijke verkeerssituatie te melden.

  Melding doen

  Kosten

  Gratis.

  Hoelang duurt het?

  Binnen 3 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. In de ontvangstbevestiging staat welke afdeling van de gemeente uw melding gaat behandelen.