Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden? Of bent u iets kwijt? Lees wat u kunt doen.

Opnieuw aanvragen

Bent u een pas of vergunning van de gemeente kwijt? Klik dan op de link hieronder en vraag een nieuwe aan.

Ga naar www.verlorenofgevonden.nl

Kijk op de landelijke website Begin externe link: www.verlorenofgevonden.nl(Externe link), einde externe link.. Daar kunt u verloren voorwerpen terugvinden.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kunt u een melding doen bij de gemeente. Of u neemt contact op met de organisatie die daarover gaat.

Registreer zelf een gevonden voorwerp. Of vraag aan de gemeente dit te doen.

U doet zelf een melding

Registreer het voorwerp op Begin externe link: www.verlorenofgevonden.nl(Externe link), einde externe link..

De gemeente doet een melding

  • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Lever het dan in bij de gemeente. U kunt het voorwerp in een dropbox doen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. De gemeente leegt deze dropboxen elke maandag bij een gemeentelijk depot.
  • Medewerkers van het depot registreren het voorwerp op Begin externe link: www.verlorenofgevonden.nl(Externe link), einde externe link..
  • Het voorwerp wordt bewaard in het depot.

Uitzonderingen

  • Lever rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten en buitenlandse documenten in bij de gemeente op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
  • Stuur pasjes naar de organisatie die ze uitgeeft. Vaak staat het adres op het pasje.
  • Neem meteen contact op met de politie als u wapens en/of explosieven vindt.
  • Heeft u een dier gevonden? Dan kunt u daarvan Begin link: melding doen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070