Parkeervergunning: pincode of meldnummer opvragen of wijzigen

Bent u de pincode of het meldnummer van uw parkeervergunning kwijt? Dan kunt u ze online bekijken. U kunt uw pincode en meldnummer ook opvragen bij de gemeente.

Bij uw parkeervergunning krijgt u een pincode en een meldnummer. Die heeft u nodig voor het aan- en afmelden van bezoek. Weet u uw meldnummer of pincode niet meer? Dan kunt u deze opvragen:

 • in MijnDenHaag
 • via het online formulier
 • via e-mail

De pincode kunt u ook wijzigen. Dit doet u in MijnDenHaag. U kiest dan zelf een nieuwe pincode.

Online bekijken of wijzigen (met DigiD)

Heeft u een parkeervergunning voor bezoekers of een mantelzorgvergunning? Het meldnummer en de pincode kunt u bekijken in MijnDenHaag. U logt in met uw DigiD.

Online opvragen (zonder DigiD)

Weet u uw pincode niet meer en heeft u geen DigiD? Vul het digitale formulier in om uw pincode op te vragen. U heeft hiervoor uw meldnummer nodig. De gemeente stuurt binnen 2 werkdagen een brief met uw pincode.

Schriftelijk opvragen

U kunt uw meldnummer en pincode ook schriftelijk opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: parkeervergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Zet in de e-mail:

 • wat u wilt opvragen: de pincode of het meldnummer
 • uw naam
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • het adres waarop de vergunning is uitgegeven
 • of het een bezoekersvergunning of mantelzorgvergunning is.

De gemeente stuurt de gegevens binnen 2 werkdagen. U krijgt een e-mail met daarin uw meldnummer. De pincode krijgt u per brief.

Heeft u een parkeervergunning voor bedrijven of sportverenigingen? Stuur een e-mail naar Begin link: parkeervergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Zet in de e-mail:

 • wat u wilt opvragen: de pincode of het meldnummer
 • de naam van uw bedrijf
 • de naam van de contactpersoon
 • het Kamer van Koophandel-nummer
 • het adres waarop de vergunning is uitgegeven
 • of het een bedrijfsvergunning of onderhoudsvergunning is
 • het rekeningnummer van het bedrijf

De gemeente stuurt de gegevens binnen 4 werkdagen. U krijgt een e-mail met daarin uw meldnummer. De pincode krijgt u per brief.

Heeft u vragen over uw parkeervergunning? Neem dan contact op met de Begin link: gemeente, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070