Parkeervergunning voor mantelzorgers aanvragen

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waarin betaald parkeren geldt? Met een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen uw mantelzorgers en verzorgers bij u parkeren zonder ter plekke te hoeven betalen.

 • U woont in een parkeervergunningsgebied in de gemeente Den Haag en u heeft om medische redenen mantelzorg nodig.
 • U kunt aantonen dat u afhankelijk bent van zorg of ondersteuning thuis. Dit kunt u doen met de documenten die u hieronder opgesomd vindt.
 • Uw mantelzorger staat niet ingeschreven op uw adres.
 • Gaat u verhuizen? Dan moet u uw nieuwe adres en vergunningsnummer(s) doorgeven aan de Begin link: gemeente, einde link. . Verhuist u binnen uw oude vergunningsgebied? Dan kunt u uw oude vergunning gebruiken tot het eind van de vermelde periode.
 • Op de mantelzorgvergunning staan 400 (zorg)parkeeruren per jaar. U neemt niet gebruikte uren aan het einde van het vergunningsjaar automatisch mee naar het nieuwe vergunningsjaar. U kunt maximaal 50 uren meenemen.

 • een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • een van de volgende documenten:
  • Een kopie van een geldig Wmo-advies waaruit blijkt dat u mantelzorg krijgt.
  • Een kopie van een CIZ-indicatie voor langdurige zorg in het kader van de Wlz (Wet langdurige Zorg).
  • Een kopie van een indicatie van de wijkverpleegkundige voor wijkverpleegkundige zorg in het kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Leges voor de mantelzorgparkeervergunning kosten € 16,75. Dit zijn de eenmalige kosten om uw vergunning aan te vragen.

Ieder vergunningsjaar kunt u maximaal 50 uren meenemen van het vorige vergunningsjaar. Dit gaat automatisch. Het is in een vergunningsjaar eenmalig mogelijk uren bij te kopen. U betaalt dan € 50 voor 50 uur. Kijk voor meer informatie op Begin link: Parkeeruren bijkopen, einde link. .

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de gemeente binnen 2 weken contact met u op.

Vraag de parkeervergunning voor mantelzorgers aan met het formulier Parkeervergunning voor mantelzorg.

Parkeervergunning voor mantelzorg

(PDF, 105,7 KB)

Print het formulier, vul het in, voeg de gevraagde stukken bij en stuur het per e-mail naar het e-mailadres dat op het formulier staat.

U moet uw mantelzorger aan- en afmelden. Lees hoe u dat doet op Begin link: Bezoek aan- en afmelden voor parkeren, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070