Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen

Ligt uw bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Vraag dan een parkeervergunning voor bedrijven aan. Deze parkeervergunning kunt u voor verschillende auto’s gebruiken.

Gebruikt u uw vergunning voor verschillende auto’s? Meld dan iedere keer het juiste Begin link: kenteken aan en af, einde link. .

Als u een bedrijf heeft met bijvoorbeeld 10 fte, dan kunt u bij de gemeente 1 parkeervergunning op straat aanvragen. Bij meer dan 10 fte kunt u 2 parkeervergunningen aanvragen. Bij meer dan 20 fte zijn dat 3 parkeervergunningen en zo verder.

Voor een aantal vergunningsgebieden is er een uitzondering gemaakt. Deze uitzonderingen vindt u hieronder.

Uitzonderingen

In de volgende gebieden:

 • Archipel/ Zeeheldenkwartier/ Zorgvliet 85
 • Benoordenhout 10 (behalve winkels in Benoordenhout en bedrijven in Clingendael)
 • Bezuidenhout 11 (ten zuiden van de Juliana van Stolberglaan)
 • De Venen en de Reef 16
 • Haagse Markt en omgeving 62 (Schilderswijk)
 • Rivierenbuurt 75
 • Schilderswijk Midden 30M

Maximaal aantal vergunningen dat u kunt aanvragen:

 • 1 vergunning bij bedrijven met 1 tot en met 5 fte
 • 2 vergunningen bij bedrijven met 6 tot en met 10 fte
 • 3 vergunningen bij bedrijven met 11 tot en met 15 fte

Daarna 1 extra vergunning per 4 fte.

In de volgende gebieden:

 • Benoordenhout 10 (winkels in Benoordenhout en bedrijven in Clingendael)
 • Bezuidenhout 11 (de Juliana van Stolberglaan en het gebied ten noorden hiervan)
 • Geuzen- en Statenkwartier / Duinoord 14
 • Haagse Markt en omgeving 62 (Transvaal en Groothandelsmarkt)
 • Leyweg Winkelgebied 22A
 • Scheveningen / Duindorp 80

Maximaal aantal vergunningen dat u kunt aanvragen:

 • 1 vergunning bij bedrijven met 1 tot en met 2 fte
 • 2 vergunningen bij bedrijven met 3 tot en met 4 fte
 • 3 vergunningen bij bedrijven met 5 tot en met 6 fte
 • daarna 1 extra vergunning per 2 fte

In de volgende gebieden:

 • rond de Palacepromenade
 • Energiekwartier
 • De Resident

Parkeren kan hier alleen op eigen parkeerplaatsen.

Andere uitzonderingen

 • Binnenstad 70: 1 parkeervergunning per 10 fte met maximaal 4 vergunningen per bedrijf.
 • Frederikstraat en omgeving 85f: maximaal 1 vergunning per bedrijf.

 • U bent ondernemer in een gebied waar een parkeervergunning nodig is om te parkeren.
 • U heeft geen eigen parkeerplaats in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein. En u kunt ook geen parkeerplaats huren of kopen.
 • Is uw bedrijfswagen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter? Dan gelden andere Begin link: voorwaarden, einde link. .

U heeft meer dan 1 bedrijf op hetzelfde adres

Zijn er meer bedrijven op hetzelfde adres ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Dan zijn er extra voorwaarden:

 • U of uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de KVK, in het Register voor Verenigingen of Stichtingen of bij een beroepsvereniging.
 • U of uw bedrijf heeft een eigen huur- of koopcontract op het adres waarover het gaat.
 • U of uw bedrijf heeft andere werknemers dan het andere bedrijf.
 • U of uw bedrijf heeft andere bestuurders of directeuren dan het andere bedrijf.
 • U of uw bedrijf heeft een eigen doel, naam, telefoonnummer en briefhoofd.
 • U of uw bedrijf werkt in een andere branche dan het andere bedrijf.

Stuur mee met uw aanvraag:

 • Een inschrijfnummer van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).
 • Heeft u een vrij beroep? Bijvoorbeeld kunstenaar, tekstschrijver, tandarts? En staat u niet ingeschreven bij de KVK? Stuur dan het volgende mee:
  • een huur- of koopcontract
  • een uittreksel uit het beroepenregister van uw beroep. Of een kopie van de belastingaangifte (rijksbelastingen) van het jaar vóór het jaar waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt. Daaruit blijkt dat uw bedrijf in een vergunningsgebied ligt.

Bij meer dan 1 vergunning of een extra vergunning

 • Een kopie van de loonlijst ondertekend door uw boekhouder.
 • Of u stuurt een ondertekende verklaring van uw accountant mee. In de verklaring moet staan hoeveel vol- en deeltijd medewerkers op uw adres werken.

De loonlijst of verklaring mag niet ouder dan 1 week zijn.

Online

Schriftelijk

U kunt de vergunning ook per brief of e-mail aanvragen. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier Parkeervergunning voor bedrijven.

Aanvraagformulier parkeervergunning voor bedrijven

(PDF, 85,6 KB)

Vul het formulier helemaal in en stuur het met de bijlagen (als die er zijn) naar:

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Of stuur het per e-mail naar Begin link: parkeervergunningen@denhaag.nl, einde link. .

 • Kosten bij de aanvraag: € 16,75
 • Kosten van de vergunning: € 433,15 per jaar

Welke periode uw vergunning geldig is, ligt aan de wijk waarvoor u een vergunning heeft. Bekijk op Begin link: Parkeervergunning verlengen, einde link. wanneer u uw vergunning moet verlengen. Vraagt u in de tussentijd een vergunning aan, dan betaalt u voor een deel van het jaar.

 • Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan stuurt de gemeente u het meldnummer en de pincode van de parkeervergunning via de post. Betaalt u met iDeal? U krijgt uw meldnummer binnen 1 week. Uw pincode krijgt u 1 dag later.
 • Betaalt u met automatische incasso? U krijgt uw meldnummer binnen 1 week nadat de betaling binnen is. Uw pincode krijgt u 1 dag later.
 • Betaalt u per factuur? Dan krijgt u uw meldnummer en pincode binnen 3 weken nadat de betaling binnen is.

U heeft een bedrijf aan huis

 • Heeft u een bedrijf aan huis? Dan kunt u voor uw eerste vergunning een parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Deze is goedkoper.
 • Heeft u op uw bedrijfsadres 1 of meer parkeervergunning(en) voor bewoners? Dan wordt dit aantal afgetrokken van het aantal bedrijfsvergunningen dat u kunt aanvragen.

U wilt parkeren in een winkelstraat

Uw parkeervergunning is in veel winkelstraten niet geldig tijdens openingstijden van winkels (meestal tussen 9.00 en 17.00 of 18.00 uur). U mag daar alleen buiten openingstijden met uw vergunning parkeren. Op de Begin link: plattegronden van de vergunningsgebieden, einde link. zijn deze straten dan aangegeven met een rode stippellijn.

Heeft u vragen over uw parkeervergunning? Neem dan contact op met de Begin link: gemeente, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070